Kwalitatief onderwijs op de Fonkeling

Onderwijs dat precies bij je past

Ieder kind is anders en iedere leerling heeft een andere onderwijsbehoefte. Met ons onderwijs spelen we in op die diversiteit. Daardoor kunnen we onderwijs geven dat goed past, bij al onze leerlingen. Om te kijken hoe ons dat afgaat en te onderzoeken hoe we het kunnen verbeteren, houden we de resultaten van onze leerlingen en oud-leerlingen goed bij. 

Toetsresultaten en uitstroom

Het is ons doel dat iedere leerling op het soort voortgezet onderwijs terecht komt waar het zich op een passende manier door kan ontwikkelen. Er zijn een heleboel factoren die daarin een rol spelen. Denk aan de capaciteiten van het kind, de inzet en de houding, de sociaal-emotionele gesteldheid, de relaties met ouders en verzorgers en de relaties met leerkrachten.

Het is niet mogelijk al deze factoren te meten. De Citotoets is een belangrijk instrument, maar de uitslag vertelt ons niet hoe het straks met onze leerlingen zal gaan. Omdat we dit wel graag willen weten volgen we onze leerlingen nog vier jaar nadat ze onze school hebben uitgezwaaid. Gelukkig merken we steeds dat bijna alle leerlingen nog die opleiding volgen die we hen toen adviseerden.

Tussentijds meten

Om leerlingen het best passende onderwijs te geven bespreken leerkrachten de resultaten met elkaar. Na belangrijke toetsen stellen zij hun groepsplannen bij. Ieder jaar bespreekt de directeur de resultaten met het managementteam (MT) en met het hele team van leerkrachten. Uit die bespreking komen activiteiten op groepsniveau en schoolniveau voort die gericht zijn op verbetering. Zo houden we ons onderwijs in ontwikkeling.
Er is een aantal thema’s waar we ons in 2016-2017, zonder of met begeleiding van derden, op richten. Voorbeelden daarvan zijn:

  • 21st Century Skills: onderwijs gaat niet alleen over kennis, ook vaardigheden zijn heel belangrijk. En ICT speelt daarin een belangrijke rol;
  • Peuterwerk: de afstemming van het pedagogisch klimaat en de activiteiten tussen de Fonkeling en Korein;
  • Talentontwikkeling en zelfverantwoordelijkheid: het nog beter vormgeven van de actieve en zelfstandige rol van kinderen.