Kwalitatief onderwijs op de Fonkeling

Onderwijs dat precies bij je past

Ieder kind is anders en iedere leerling heeft een andere onderwijsbehoefte. Met ons onderwijs spelen we in op die diversiteit. Daardoor kunnen we onderwijs geven dat goed past, bij al onze leerlingen. Om te kijken hoe ons dat afgaat en te onderzoeken hoe we het kunnen verbeteren, houden we de resultaten van onze leerlingen en oud-leerlingen goed bij. 

Toetsresultaten en uitstroom

Het is ons doel dat iedere leerling op het soort voortgezet onderwijs terecht komt waar het zich op een passende manier door kan ontwikkelen. Er zijn een heleboel factoren die daarin een rol spelen. Denk aan de capaciteiten van het kind, de inzet en de houding, de sociaal-emotionele gesteldheid, de relaties met ouders en verzorgers en de relaties met leerkrachten.
Het schooladvies wat leerlingen krijgen komt zorgvuldig tot stand. Via onderstaande link vind je de uitgeschreven procedure.

We ondersteunen daarnaast leerlingen bij het maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Zo voeren we gesprekken met hen en met de ouders, attenderen we hen op open dagen en krijgen alle leerlingen de VO-gids in groep 8. De website van de VO Gids (www.devogids.nl) geeft de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.

Voortgezet Onderwijs

Het is niet mogelijk al deze factoren te meten. De doorstroomtoets is een helpend instrument, maar de uitslag vertelt ons niet hoe het straks met onze leerlingen zal gaan. Omdat we dit wel graag willen weten volgen we onze leerlingen nog vier jaar nadat ze onze school hebben uitgezwaaid. Gelukkig merken we steeds dat bijna alle leerlingen nog die opleiding volgen die we hen toen adviseerden. Op de website van scholenopdekaart.nl zijn op de pagina van de Fonkeling zijn de cijfers rondom het advies en de plaatsing in het vervolgonderwijs en de plaatsing in het VO na 3 jaar te vinden.

Tussentijds meten

Om leerlingen het best passende onderwijsaanbod te geven bespreken leerkrachten de resultaten met elkaar. Na belangrijke toetsen stellen zij hun groepsplannen bij. Ieder jaar bespreekt de directie de resultaten met het managementteam (MT) en met het hele team van leerkrachten. Uit die bespreking komen activiteiten op groepsniveau en schoolniveau voort die gericht zijn op verbetering. Zo houden we ons onderwijs in ontwikkeling.

Er is een aantal thema’s waar we ons dit schooljaar, zonder of met begeleiding van derden, op richten. De thema's zijn uitgewerkt in het jaarplan, wat een jaarlijkse specificatie is van het schoolplan (4-jarenplan). Er wordt bij de thema's beschreven in welke fase van ontwikkeling het thema zich bevindt. We gebruiken de volgende ontwikkelfases: verkennen, idee-ontwikkeling, realiseren en borgen. 

In de MR-vergadering van 5 juni 2023 en in de teamvergadering van 30 mei 2023 heeft de directie het schoolplan aan de MR en het team gepresenteerd. Zij geven akkoord voor het uitvoeren van het schoolplan, dit is te vinden via onderstaande link.