Hoe de Fonkeling onderwijs geeft

En hoe de leerlingen leren

Bij speelleerplein de Fonkeling vinden we het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn. Daarom gebruiken we aantrekkelijke materialen en richten we ons op de zone van naaste ontwikkeling. Dat betekent dat we leerstof geven die niet te makkelijk of te moeilijk is, maar net even wat ‘verderop’ ligt. Ook zorgen we voor betrokkenheid door betekenisvol onderwijs te geven. Doordat we duidelijke doelen stellen weten leerlingen wat ze doen, waarom ze dat doen en waar het leren toe leidt.
Om ons onderwijs zo in te richten werken we met de volgende principes:

Wij werken met sociaal-emotioneel leren

Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal-emotioneel leren. Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Onze leerlingen leven in diverse sociale contexten, zoals de unit, de school, de buurt, het dorp, enz. Functioneren in deze contexten vraagt om uiteenlopende competenties, zoals het kennen en herkennen van de eigen emoties, het kunnen inleven in de situatie van de ander en het oplossen van sociale problemen. Al deze competenties zijn onderdeel van de persoonsvorming, het breed ontwikkelen van persoonlijkheid.

We werken in drie units

Bij de Fonkeling werken we met drie units. In unit 1 bieden we de leerstof uit de jaren 1, 2 en 3 aan, in unit 2 de leerstof uit de jaren 4, 5 en 6 en in unit 3 staan de leerstofjaren 7 en 8 centraal. Een leerling werkt in de unit waarin het zich het beste kan ontwikkelen. Dat kan per onderwerp of thema verschillen. Soms betekent dit dat een leerling voor een instructie weleens bij een andere dan zijn eigen unit aanschuift.
Elke unit heeft een grote oppervlakte van ongeveer drie klaslokalen waarbinnen de leerlingen spelen, leren en werken. 

We werken met unitleiders en groepsleerkrachten

Iedere unit is verdeeld in een aantal basisgroepen. Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht. Die houdt de vorderingen van de kinderen bij en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De groepsleerkracht is specifiek verantwoordelijk voor zijn of haar basisgroep. Samen met de andere groepsleerkrachten is hij of zij ook verantwoordelijk voor de hele unit. Elke unit heeft een unitleider die in het managementteam van de school zit.

We werken met kerndoelen en thema’s

Binnen iedere unit wordt het onderwijs ingevuld op basis van kerndoelen. Bij ons zijn dus nooit de bladzijdes uit een boek of de methodes leidend, het zijn de doelen die sturing geven. Bij wereldoriëntatie geven we deze vorm in thema’s die we schoolbreed uitzetten, zes per jaar. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Een rondje om de wereld’ en ‘Vrede en vrijheid’. We zoeken altijd naar samenhang, zodat leerlingen verbindingen leggen tussen onderwerpen en de stof kunnen plaatsen in de praktijk.

‘Als je werkt vanuit doelstellingen kun je focussen op waar het daadwerkelijk om gaat.’

We werken met instructiegroepen

Wij geloven in het geven van instructie op maat zodat iedere leerling betrokken blijft. Daarom werken wij met instructies op niveau. Leerlingen krijgen +/- 15 minuten uitleg van een leerkracht in een groepje dat ingedeeld is op basis van instructiebehoefte. De leerkrachten maken die indelingen, maar de leerlingen wordt van te voren ook zelf naar hun instructiebehoefte gevraagd. Zo stimuleren we hun betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij het instructiemoment.