Communicatie en contact op de Fonkeling

Samen voor sterk onderwijs gaan

Om de ontwikkeling van een kind optimaal te stimuleren is een goed contact met ouders belangrijk. We brengen je dan ook via allerlei wegen op de hoogte van wat er op school gebeurt.

We vinden het belangrijk dat het contact met ouders gebaseerd is op uitwisseling. Schroom dan ook niet ons op te zoeken wanneer je informatie, ideeën, voorstellen voor verbetering of andersoortige opmerkingen heeft. Wij horen ze graag.

Contactmomenten

Een aantal momenten en kanalen vormen de leidraad in ons contact met ouders:

  • Informatieavonden: op de informatieavond van de unit waarin je kind zit, brengen de groepsleerkrachten je op de hoogte van de leerstof en de werkwijzen die we dat jaar toepassen.
  • Voortgangsgesprekken: met rapporten en ouder- en kindgesprekken houden we je op de hoogte van de vorderingen van je kind. In unit 1 spreken we alleen de ouders, vanaf unit 2 zijn ook de leerlingen erbij. Er zijn twee gesprekken in het jaar: het eerste gesprek is vlak voor of na de herfstvakantie en gaat er vooral om of een kind lekker in zijn of haar vel zit en de motivatie en doelstellingen die hij of zij heeft. In het tweede gesprek in februari komen ook de vorderingen nadrukkelijk aan bod.
  • Informatiestromen: de schoolgids en overige relevante informatie is te vinden op deze website, informatie is ook te vinden via www.scholenopdekaart.nl
  • School App van Social Schools: met de inzet van de School App kunnen we de communicatie met ouders zoveel mogelijk via één kanaal laten lopen, is het makkelijker voor leerkrachten om informatie met ouders te delen, kunnen we veiliger communiceren en is de privacy van ouders en kind(eren) beter gewaarborgd. De app kan op een mobiele telefoon, tablet, laptop en desktop geïnstalleerd worden. Wanneer je kind gestart is op onze school, krijgt u een koppelcode(s). Daarna kun je inloggen en vervolgens ben je lid van de groep en unit van je kind(eren) en van de algemene schoolgroep.
Beleidsdocument Social Schools