Communicatie en contact op de Fonkeling

Samen voor sterk onderwijs gaan

Om de ontwikkeling van een kind optimaal te stimuleren is een goed contact met ouders belangrijk. We brengen u dan ook via allerlei wegen op de hoogte van wat er op school gebeurt.

Contactmomenten

Een aantal momenten en kanalen vormen de leidraad in ons contact met ouders:

  • Informatieavonden: op de informatieavond van de unit waarin uw kind zit, brengen de groepsleerkrachten u op de hoogte van de leerstof en de werkwijzen die we dat jaar toepassen.
  • Voortgangsgesprekken: met rapporten en ouder- en kindgesprekken houden we u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. In unit 1 spreken we alleen de ouders, vanaf unit 2 zijn ook de leerlingen erbij. Er zijn twee gesprekken in het jaar: het eerste gesprek is vlak voor of na de herfstvakantie en gaat er vooral om of een kind lekker in zijn of haar vel zit en de motivatie en doelstellingen die hij of zij heeft. In het tweede gesprek in februari komen ook de vorderingen nadrukkelijk aan bod.
  • Informatiestromende schoolgids en overige relevante informatie is te vinden op deze website, informatie is ook te vinden via www.scholenopdekaart.nl en wekelijks leest u wat er staat te gebeuren in Nieuwsmail.

We vinden het belangrijk dat het contact met ouders gebaseerd is op uitwisseling. Schroom dan ook niet ons op te zoeken wanneer u informatie, ideeën, voorstellen voor verbetering of andersoortige opmerkingen heeft. Wij horen ze graag.