Ziekte en verzuim op de Fonkeling

Regels en mogelijkheden

Gaat u met uw kind naar de tandarts, orthodontist, dokter of het ziekenhuis? Probeer deze afspraken dan zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te plannen. Lukt dit niet, vraag dan verlof aan bij de directie via de schoolapp van Social Schools, geef daarin aan wanneer de afspraak is. Het liefste zo snel mogelijk, zodat de leerkracht er in het programma van uw kind rekening mee kan houden.

Verlofaanvraag

Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat hij of zij naar school moet wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zomaar weg mag blijven. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen: wanneer uw kind een verplichting heeft die voortkomt uit godsdienst of levensovertuiging heeft hij of zij recht op verlof. Als richtlijn houden we aan dat er één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
  • Op vakantie onder schooltijd: uw kind kan alleen op vakantie onder schooltijd wanneer u tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. De directie mag uw kind dan eenmaal per jaar vrij geven. 
  • Verlof in het geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’: met andere gewichtige omstandigheden bedoelen we bijvoorbeeld een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten en ziekte van bloed- en aanverwanten.

Wilt u een verzoek doen tot verlof buiten de schoolvakanties? Vraag dan verlof aan bij de directie via de schoolapp van Social Schools, Zij nemen de beslissingen over aanvragen tot 10 schooldagen. Grotere aanvragen sturen zij naar de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u altijd bezwaar indienen bij de persoon die het besluit genomen heeft.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot:
Lois van Laarhoven, 0499-583333.