De Medezeggenschapsraad van de Fonkeling

Belangenbehartiging voor iedereen

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie van de Fonkeling over onderwerpen die de leerlingen, de ouders en het personeel aan gaan. De MR heeft niet alleen een adviserende taak, maar moet in bepaalde gevallen zelfs instemmen met besluiten om deze geldig te laten zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, veiligheid en financiën. Daarnaast kan de MR ook zelf met voorstellen en ideeën komen.

Samenstelling MR

De MR van de Fonkeling bestaat uit drie leden die de leerlingen en ouders vertegenwoordigen en drie leden die het personeel van de Fonkeling vertegenwoordigen. De drie leden die de ouders en leerlingen vertegenwoordigen zijn er dus voor u als ouder! U kunt ze altijd aanspreken als uzelf ideeën of vragen heeft over school. Uw opmerkingen worden dan besproken in de MR vergadering en komen dan dus ook bij de directie van de Fonkeling terecht. Natuurlijk kunt u ook de leerkrachten aanspreken. 

De huidige leden van de MR zijn: 

  • Naomi van den Broek (ouder); 
  • Marianne Huijts (ouder); 
  • Ties Peijnenburg (ouder); 
  • Miriam de Koning (leerkracht); 
  • Noortje van Rijen (leerkracht); 
  • Marijke Swaans (leerkracht). 

Meedoen en meebeslissen?

U kunt uw goede plannen of opmerkingen voorleggen tijdens de vergaderingen van de MR, ze zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd in de nieuwsmail. U kunt de MR ook mailen: fon.mr@skobos.nl. Mocht u de notulen van de MR willen ontvangen, dan kunt u dat ook via dit mailadres kenbaar maken. 
Als u interesse heeft om lid te worden van de MR, dan kunt u zich aanmelden. Met enige regelmaat moeten ouders de MR verlaten omdat hun kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 
Wilt u meer weten over de MR of de GMR, dan kunt u ook terecht op www.infowms.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle medezeggenschapsraden van de scholen van SKOBOS zitting hebben. Deze raad behartigt bovenschoolse belangen van personeel, leerlingen en ouders.