De Medezeggenschapsraad van de Fonkeling

Belangenbehartiging voor iedereen

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie van de Fonkeling over onderwerpen die de leerlingen, de ouders en het personeel aan gaan. De MR heeft niet alleen een adviserende taak, maar moet in bepaalde gevallen zelfs instemmen met besluiten om deze geldig te laten zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, veiligheid en financiën. Daarnaast kan de MR ook zelf met voorstellen en ideeën komen.

Samenstelling MR

De MR van de Fonkeling bestaat uit drie leden die de leerlingen en ouders vertegenwoordigen en drie leden die het personeel van de Fonkeling vertegenwoordigen. De drie leden die de ouders en leerlingen vertegenwoordigen zijn er dus voor u als ouder! U kunt ze altijd aanspreken als uzelf ideeën of vragen heeft over school. Uw opmerkingen worden dan besproken in de MR vergadering en komen dan dus ook bij de directie van de Fonkeling terecht. Natuurlijk kunt u ook de leerkrachten aanspreken.

De huidige leden van de MR zijn: 

 • Stephanie Kistemaker (ouder); 
 • Pleunie van Daesdonk (ouder); 
 • Rick van Rijt (ouder); 
 • Miriam de Koning (leerkracht); 
 • Noortje van Rijen (leerkracht); 
 • Marijke Swaans (leerkracht). 

Medezeggenschapsraad

 • Marijke Swaans

  Leerkracht en unitleider unit 1; MR-lid

 • Miriam de Koning

  Kwaliteitscoördinator, MR-lid

 • Noortje van Rijen

  Leerkracht, MR-lid; Verkeerscoördinator

 • Pleunie van Daesdonk

  Moeder van Anoek, Thijs en Sam

 • Rick van Rijt

  Vader van Tijn, Wout en Loek

 • Stephanie Kistemaker

  Moeder van Feline en Emmelie

Meedoen en meebeslissen?

Je kunt je goede plannen of opmerkingen voorleggen tijdens de vergaderingen van de MR, ze zijn openbaar en de onderwerpen op de agenda worden vooraf aangekondigd in Social Schools 
Sluit gerust komend schooljaar aan bij de vergaderingen. De data zijn te vinden in de agenda op de website en in Social Schools.
 
Wil je de MR via de mail bereiken, dan kun je dat via het mailadres fon.mr@skobos.nl. kenbaar maken. 

Als je interesse heeft om lid te worden van de MR, dan kun je jezelf aanmelden. Met enige regelmaat moeten ouders de MR verlaten omdat hun kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 
Wil je meer weten over de MR of de GMR, dan kunt u ook terecht op www.infowms.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle medezeggenschapsraden van de scholen van SKOBOS zitting hebben. Deze raad behartigt bovenschoolse belangen van personeel, leerlingen en ouders.