Werken aan veiligheid op de Fonkeling

In én om de school

Voor leren en ontwikkelen is een fijne en veilige omgeving een vereiste. Daarom besteden we daar bij de Fonkeling volop aandacht aan.

Verkeersveiligheid

Onze school heeft een Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat we het verkeersonderwijs op een goede manier verzorgen, zowel praktisch als theoretisch. Ook betekent het dat we structureel werken aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Denk hierbij aan een veilige haal- en brengsituatie en veilige routes tussen thuis en school.

‘We hebben een zoen- en zoefzone. De zone verbetert de doorstroom van het verkeer en maakt het voor alle leerlingen veiliger de school te bereiken.’

Bedrijfshulpverlening

We hebben op school een bedrijfshulpverleningsplan. Onze bedrijfshulpverleners zijn getraind in het verlenen van eerste hulp en het bestrijden van brand. Met behulp van herhalingscursussen houden zij hun kennis up-to-date. Eén keer per jaar hebben we een ontruimingsoefening waarin we onze ontruimingsplannen testen.