Vakanties en vrije dagen bij de Fonkeling

Leren doe je niet alleen op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Vakantierooster 2022-2023

Goedgekeurd door de MR op 17 maart 2022

Studiedag SKOBOS

woensdag 5 oktober 2022

Herfstvakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Studiedag

vrijdag 11 november 2022

Studiedag

dinsdag 6 december 2022

Kerstvakantie

maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Studiedag

maandag 6 februari 2023

Middag vrij (vanaf 12.00 uur)

vrijdag 17 februari 2023

Voorjaarsvakantie

maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023

Studiedag

donderdag 9 maart 2023

Tweede Paasdag

maandag 10 april 2023

Meivakantie

maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart en vrije dag

donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

maandag 29 mei 2023

Studiedag

dinsdag 30 mei 2023

Studiedag

donderdag 29 juni 2023

 

Middag vrij (vanaf 12.00 uur)

vrijdag 14 juli 2023

Begin zomervakantie

maandag 17 juli 2023

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Vakantierooster 2023-2024

Goedgekeurd door de MR op 15 maart 2023

Studiedag SKOBOS

donderdag 5 oktober 2023

Studiedag

vrijdag 6 oktober 2023

Herfstvakantie

maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Studiedag

woensdag 6 december 2023

Middag vrij (vanaf 12.00 uur)

Kerstvakantie

vrijdag 22 december 2023

maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Middag vrij (vanaf 12.00 uur)

vrijdag 9 februari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2024

Studiedag

maandag 4 maart 2024

Tweede Paasdag

maandag 1 april 2024

Studiedag

dinsdag 2 april 2024

Meivakantie

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaart en vrije dag

donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei 2024

Studiedag

dinsdag 21 mei 2024

Studiedag

donderdag 20 juni 2024

Middag vrij (vanaf 12.00 uur)

vrijdag 5 juli 2024

Zomervakantie

maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024