Het bestuur van de Fonkeling

Primair Onderwijs bij SKOBOS

De Fonkeling valt als speelleerplein onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen en kindcentra in Oirschot en omgeving beheert. Als speelleerplein maken we onze eigen keuzes, maar dat doen we binnen de kaders die SKOBOS voor alle vijf haar scholen en kindcentra creëert. Om invulling te geven aan eenduidig beleid en heldere aansturing is SKOBOS ingericht met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze hebben een directe lijn naar onze directeur, onze Medezeggenschapsraad en het hele team van de Fonkeling. Lees meer over SKOBOS op de website