De Fonkeling geeft betekenisvol onderwijs

Weten wat én waarom je leert

Kom je naar ons speelleerplein, dan zul je ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst. Bij de Fonkeling krijgt namelijk iedereen de ruimte te ontdekken wie hij of zij is. Door onderwijs te geven op basis van succeservaringen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren leerlingen wat ze zelf willen bereiken. Én hoe ze dat doen.