De Fonkeling en ouders

Van alles op de hoogte

Zit uw kind, of zitten uw kinderen, bij ons op school? Dan weet u vast dat we graag goed met u communiceren over wat er allemaal gebeurt. En natuurlijk over hoe het met uw kind gaat. Goede communicatie met ouders maakt het ons mogelijk het onderwijs op de juiste manier te laten aansluiten bij wat een leerling nodig heeft.

Deze website is één van onze belangrijkste communicatiekanalen. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over activiteiten, de ouderraad, vakantiedagen en ziekte en verzuim. Kunt u niet de informatie vinden die u zoekt? Vraag er dan op school naar. Of neem contact op via defonkeling@skobos.nl of bel 0499-550324.