Vertrouwenspersoon en klachtenafhandeling bij de Fonkeling

Voor als het nodig is

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die je wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht. Wanneer het voor jou niet mogelijk is met hem of haar te praten of het gesprek met de leerkracht verloopt niet naar tevredenheid, neem dan contact op met Clasien Groenland of Janneke Mencke, beide directeur van de Fonkeling.

Vertrouwenspersoon en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeuren voor jou, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt je contact opnemen met Lieke van de Sande, de interne vertrouwenscontactpersoon op ons speelleerplein.

Lieke van de Sande
Lieke van de Sande

Kinderen, ouders of medewerkers kunnen bij juf Lieke terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Naast een luisterend oor biedt juf Lieke ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Zij geeft informatie over mogelijke vervolgstappen, kan eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en begeleidt de verdere procedure op school.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wie de interne vertrouwenscontactpersoon is en wat zij voor hen kan doen, brengt juf Lieke jaarlijks een bezoek aan alle klassen. Ze legt dan uit wat haar taak is en hoe de kinderen haar kunnen bereiken.

Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspreekpunt pesten. Op onze school is dat dezelfde persoon als de interne vertrouwenscontactpersoon.

Coördinator sociale veiligheid

Naast de vertrouwenscontactpersoon hebben we op de Fonkeling ook een coördinator sociale veiligheid. Dat is Janneke Mencke. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt. Meer hierover kun je lezen onder Veiligheid op deze website.