Vertrouwenspersoon en klachtenafhandeling bij de Fonkeling

Voor als het nodig is

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u niet zomaar bespreekt. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht, tenzij het voor u niet mogelijk is met hem of haar te praten. Neem in dat geval contact op met Clasien Groenland en/of Janneke Mencke, directie van de Fonkeling. Is ook dat niet mogelijk? Benader dan Lieke van de Sande. Zij kan u, ook wanneer het om een klacht gaat, doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en de verdere procedure op school begeleiden.