Kom je naar ons speelleerplein, dan zul je ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst. Bij de Fonkeling krijgt namelijk iedereen de ruimte te ontdekken wie hij of zij is. Door onderwijs en opvang te bieden op basis van succeservaringen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren kinderen wat ze zelf willen bereiken. Én hoe ze dat doen.

Download en bekijk hier onze schoolgids »

Op ons speelleerplein in Spoordonk werken we in drie units. Elke ruimte, ook het speelterrein, is zo ingericht dat het kinderen uitdaagt hun eigen spel te kiezen. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de ander, want rekening houden met elkaar staat bij de Fonkeling centraal.