BSO

Komt u naar ons speelleerplein, dan zult u ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst. Bij de Fonkeling krijgt namelijk iedereen de ruimte te ontdekken wie hij of zij is. Door onderwijs te geven op basis van succeservaringen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren leerlingen wat ze zelf willen bereiken. Én hoe ze dat doen.

Download en bekijk hier onze schoolgids »

In onze school in Spoordonk werken we in drie units. Elke ruimte, ook het speelterrein, is zo ingericht dat het leerlingen uitdaagt hun eigen spel te kiezen. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de ander, want ook rekening houden met elkaar staat bij de Fonkeling centraal.