Missie en visie van de Fonkeling

De richting die we kiezen

Onze missie

Bij de Fonkeling stellen we onszelf ten doel kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Korein Kinderplein) vanuit onderwijskundig perspectief zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Belangrijk hierin zijn een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de persoonlijke en maatschappelijke vorming.

Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Zo vinden kinderen hun eigen plek: op onze school, in het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.

‘Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de ‘echte wereld’ aan heeft.’

Onze visie

We heten de Fonkeling en dat is niet voor niets! Wij willen onze leerlingen het onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Dat doen wij door in te steken op succeservaringen. We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren en beseffen wat ze allemaal kunnen. Zo blijven ze betrokken bij hun onderwijs en dat zorgt ervoor dat ze geconcentreerd zijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen leren. 

Om betrokkenheid te creëren geven we onderwijs dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk. We bieden de kinderen leerstof aan die ‘net even wat verderop ligt', in de zone van de naaste ontwikkeling. Dat onderwijs bieden we aan op het moment dat een kind eraan toe is. Wanneer dat is kan per kind verschillen. Daarnaast is het voor betrokkenheid belangrijk dat we inspelen op de actualiteit, betekenisvol onderwijs geven dat samenhangt, het doel altijd duidelijk maken aan de kinderen, werken met gemotiveerde en professionele leerkrachten en gebruik maken van ICT-toepassingen.
We bereiden de kinderen voor op de toekomst door naast kennis (juist) in te zetten op vaardigheden als kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, omgaan met informatie en sociale vaardigheden. We willen op deze manier bijdragen aan een uitdagende en brede ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen kunnen toepassen wat ze geleerd hebben, zelf keuzes kunnen maken, samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij inspelen op een steeds veranderende maatschappij.

Om onze visie elke dag in praktijk te brengen werken we met een aantal uitgangspunten. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Kinderen leren op verschillende manieren;
  • Kinderen willen een bepaalde zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;
  • Kinderen doen graag succeservaringen op, dat geeft vertrouwen;
  • Kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste lerende  leerkrachten.

De volledige lijst met uitgangspunten vindt u terug in onze schoolgids. Door ons onderwijs in te richten volgens deze uitgangspunten wordt leren vanzelfsprekend en gaan de kinderen er het liefste ook aan het einde van de schooldag nog mee door.