Zoeken

Gevonden in Pagina's

Home

Kom je naar ons speelleerplein, dan zul je ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst...

https://defonkeling-skobos.nl/

Contact

Komt u naar ons speelleerplein, dan zult u ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst...

https://defonkeling-skobos.nl/contact/

Speelleerplein de Fonkeling

Kom je naar ons speelleerplein, dan zul je ruimte voelen. Niet alleen door het open en transparante gebouw, maar vooral ook door de sfeer die er heerst...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/

Ouders

Zit uw kind, of zitten uw kinderen, bij ons op school? Dan weet u vast dat we graag goed met u communiceren over wat er allemaal gebeurt...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/

School App

Bij de Fonkeling vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken,  maken wij gebruik van de School App van Social Schools...

https://defonkeling-skobos.nl/school-app/

Missie en visie

Bij speelleerplein de Fonkeling krijgen kinderen inspirerend aanbod om zichzelf optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken mensen, zodat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de dynamische samenleving.

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/missie-en-visie/

Onderwijsaanbod

Bij speelleerplein de Fonkeling vinden we het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn. Daarom gebruiken we aantrekkelijke materialen en richten we ons op de zone van naaste ontwikkeling...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/onderwijs/

Ondersteuning

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan anderen, op wat voor manier dan ook. De Fonkeling kan deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden, daar zijn we op ingericht...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/ondersteuning/

Kindcentrumontwikkeling

Speelleerplein de Fonkeling is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/kindcentrumontwikkeling/

Kwaliteit

Ieder kind is anders en iedere leerling heeft een andere onderwijsbehoefte. Met ons onderwijs spelen we in op die diversiteit...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/kwaliteit/

Veiligheid

Kinderen zitten op de Fonkeling om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze zijn pas in staat om dat te doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/veiligheid/

Plusklas

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/plusklas/

Nieuwkomersklas

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne of kinderen van  asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/nieuwkomersklas/

Team

Onze leerkrachten zijn specifiek verantwoordelijk voor hun basisgroep en samen verantwoordelijk voor de hele unit...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/team/

Bestuur

De Fonkeling valt als speelleerplein onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen en kindcentra in Oirschot en omgeving beheert...

https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/bestuur/

Kennismaken en aanmelden

Als je kind drie jaar is geworden, kunt je je kind aanmelden bij onze school. Het is belangrijk dat je dat tijdig doet, zodat wij daar rekening mee kunnen houden bij het maken van o...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/kennismaken/

Schooltijden

De Fonkeling heeft een continurooster en een 5-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen, van unit 1 tot en met unit 3, gaan elke dag van 08:30 tot 14:15 uur naar school...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/schooltijden/

Kinderopvang

Bij de Fonkeling kan je kind vanaf 2 jaar spelenderwijs de wereld ontdekken en verkennen met andere peuters...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/kinderopvang/

Contact met ouders

Om de ontwikkeling van een kind optimaal te stimuleren is een goed contact met ouders belangrijk. We brengen je dan ook via allerlei wegen op de hoogte van wat er op school gebeurt.

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

Absentie en verlof

Een kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/ziekte-en-verzuim/

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie van de Fonkeling over onderwerpen die de leerlingen, de ouders en het personeel aan gaan...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert samen met de leerkrachten activiteiten. Denk hierbij aan het excursies, feestelijke vieringen en spelletjesdagen...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/activiteitencommissie/

Klachtenregeling

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die je wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht...

https://defonkeling-skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Gevonden in nieuws

Trailer musical groep 8 "Herrie op het eiland"

Volgende week is het eindelijk zover! Na weken oefenen zal groep 8 de muscial "Herrie op het eiland" op gaan voeren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/trailer-musical-groep-8-herrie-op-het-eiland/

Kinderboekenweek 'Kom erbij!"

Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan. Ook op de Fonkeling wordt hier aandacht aan besteed...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kinderboekenweek-kom-erbij/

Missie en visie SKOBOS

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/missie-en-visie-skobos/

Opening nieuwe schooljaar

Nadat iedereen rustig kennis heeft gemaakt met de eigen groep, hebben we het schooljaar samen geopend...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/opening-nieuwe-schooljaar/

Gastles Boeddhisme

Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is ‘allemaal mensen’. In het kader hiervan besteden we aandacht aan verschillende geloven...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gastles-boeddhisme/

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens lessen, activiteiten en schoolreisjes...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/toestemming-beeldmateriaal/

Leesbevordering in unit 2

In unit 2 zijn we van start gegaan met een project van de rode draad. Dit is een leesbevorderingsproject vanuit de bibliotheek...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/leesbevordering-in-unit-2/

Leuke activiteiten bij de BSO

De komende weken zijn er allerlei leuke activiteiten bij de BSO. Als je al bij de BSO zit, kun je gezellig meedoen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/leuke-activiteiten-bij-de-bso/

Sociaal Emotioneel Leren; Gouden weken

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sociaal-emotioneel-leren-gouden-weken/

unit 3 op bezoek bij de moskee

Deze week was unit 3 te gast bij de moskee in Tilburg. We hebben daar veel gehoord en geleerd over de moskee als gebedsruimte, maar ook over andere sociale activiteiten die daar plaats vinden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-op-bezoek-bij-de-moskee/

Unit 3 gaat op kamp!

Morgen vertrekken de leerlingen van unit 3 naar de Bergerhoeve voor het jaarlijkse schoolkamp. De spullen liggen klaar en de leerlingen en de juffen hebben er zin in...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-gaat-op-kamp/

Ludieke dag 2019

Vandaag was weer de jaarlijkse ludieke dag op de Fonkeling. Dit jaar openden we het thema van de Kinderboekenweek: Reis mee! In de ochtend op het schoolplein kwam de boekenbus langs...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ludieke-dag-2019/

Kamp Unit 3

Vorige week is unit 3 op kamp geweest. Ondanks het weer hebben de juffen en de kinderen een hele fijne week gehad met elkaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kamp-unit-3/

Herfstwandeling groep 7

Ook dit jaar zijn de kinderen van groep 7 weer naar de herfstwandeling gegaan van de I.V.N. werkgroep in Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/herfstwandeling-groep-7/

Discoverbox New York

Een aantal medewerkers van SKOBOS is voor de herfstvakantie op studiereis in New York en New Jersey geweest...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/discoverbox-new-york/

Opening van het thema 'Energie' in unit 2 en 3

Vandaag zijn er in unit 2 en 3 gastlessen gegeven ter opening van het thema 'Energie'. De kinderen hebben geleerd wat energie is, waar het vandaan komt, wat duurzame energie is, hoe je energie bespaart en hoe verder naar de toekomst...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/opening-van-het-thema-energie-in-unit-2-en-3/

Balirunners brengen vredesvuur

Donderdag 24 oktober hebben de Balirunners het vredesvuur gebracht op de Fonkeling. De Balirunners hebben het vuur in Wageningen opgehaald en zijn rennend naar Oirschot gekomen om op elke school het vuur te brengen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/balirunners-brengen-vredesvuur/

Terugkoppeling studiereis

Voor de herfstvakantie zijn juf Ilse, juf Clasien en juf Janneke op studiereis geweest naar New York en New Jersey...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/terugkoppeling-studiereis/

Staking woensdag 6 november 2019

De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een staking aangekondigd op woensdag 6 november 2019...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/staking-woensdag-6-november-2019b/

Bright ideas challenges unit 3

We zijn op school bezig met thema 'Energie'.Unit 3 is deze week gestart met de 'bright ideas challenges'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bright-ideas-challenges-unit-3/

Vrij Land-concert unit 3

Vandaag mocht unit 3 in het kader van 75 jaar vrijheid naar een theatervoorstelling op de legerplaats in Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vrij-land-concert-unit-3/

Het Nationaal Schoolontbijt

Door heel de school werken we aan het thema energie. We gebruiken zelf ook energie. Alles wat we met ons lichaam doen, kost energie en vraagt arbeid van onze spieren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/het-nationaal-schoolontbijt/

Week van de mediawijsheid

Van 8 t/m 15 november vindt de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid plaats. De campagne heeft dit jaar als thema 'Aan of uit?' en bestaat weer uit allerlei activiteiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/week-van-de-mediawijsheid-/

Bedankt namens de dorpsondersteuners

September jl. brachten wij, de dorpsondersteuners, de speelgoedactie onder de aandacht via scholen en andere kanalen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bedankt-namens-de-dorpsondersteuners/

Groep 8 ontwerpt een rekenles voor groep 7

Gisteren en vandaag hebben de kinderen van groep 8 een ander rekenles gehad dan zij gewend zijn. Zij gingen namelijk een rekenles ontwerpen voor de kinderen van groep 7...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep-8-ontwerpt-een-rekenles-voor-groep-7/

Nieuwe PR-film SKOBOS

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nieuwe-pr-film-skobos/

Voorleeswedstrijd unit 3

Vandaag hebben 4 leerlingen van unit 3 deelgenomen aan de finale van de voorleeswedstrijd op de Fonkeling...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/voorleeswedstrijd-unit-3/

Directeuren van scholengroep uit Brussel bezoeken de Fonkeling

Vandaag waren 46 directeuren van Scholengroep Brussel op werkbezoek bij SKOBOS. Scholengroep Brussel is een grote organisatie voor o...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/directeuren-van-scholengroep-uit-brussel-bezoeken-de-fonkeling/

Sinterklaas 2019

Oh, oh, oh ......dat was even schrikken. Een Sint op bezoek zonder zijn pieten! Gelukkig hebben we met alle kinderen de pieten wakker gezongen en kon het feest toch nog beginnen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sinterklaas-2019/

Excursie scheepvaartmuseum in Amsterdam met groep 5 en 6

Vanuit het thema 'op ontdekking' zijn we vandaag met de trein naar Amsterdam geweest. In Amsterdam hebben we een rondvaart gehad door de Amsterdamse grachten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/naar-amsterdam-met-groep-5-en-6/

Kerstmarkt 2019

Gisteren hebben we genoten van een succesvolle kerstmarkt op de Fonkeling. Zo was er een levende kerststal, muziek van Concordia en de kinderen konden zich laten schminken of knutselen bij Korein...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerstmarkt-2019/

Schoolschaatsen 2019

Vandaag zijn de groepen 3 t/m 8 naar de schaatsbaan in Oirschot gegaan. Daar hebben we heerlijk geschaatst...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoolschaatsen-2019/

Gelukkig nieuwjaar!

Het team van de Fonkeling wenst iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar toe!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gelukkig-nieuwjaar3/

Laatste kolommen gymzaal omgetrokken

We hebben er lang op moeten wachten maar het is eindelijk zover! Spoordonk krijgt een nieuwe gymzaal...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/laatste-kolommen-gymzaal-om-getrokken/

Gastles zwerfafval voor unit 2 en 3

Als opening van het thema "Zorgen voor jezelf en je omgeving" hebben unit 2 en 3 vandaag een gastles gekregen over zwerfafval...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gastles-zwerfafval-voor-unit-2-en-3/

Proosten op het nieuwe jaar

Maandag 6 januari hebben we in alle units geproost op het nieuwe jaar. We keken met de kinderen kort terug naar het afgelopen jaar: wat houden we vast en wat nemen we mee naar 2020? Goede voornemens zijn gemaakt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/proosten-op-het-nieuwe-jaar/

Staking 30 en 31 januari

Het primair en voortgezet onderwijs gaat op 30 en 31 januari 2020 weer staken. Het team van de Fonkeling voert actie op deze dagen, waardoor onze school niet open zal zijn voor de kinderen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/staking-30-en-31-januari/

Lezing Steven Pont groot succes

SKOBOS organiseerde op dinsdag 21 januari een lezing van Steven Pont. Veel ouders en collega's kwamen samen in de Enck om naar hem te luisteren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/lezing-steven-pont-groot-succes/

Presentatie studiereis

Op 23 januari hebben juf Ilse, juf Clasien en juf Janneke tijdens de MR-vergadering een presentatie gegeven over de studiereis naar New York en New Jersey...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/presentatie-studiereis/

Open dag 17 maart

Op 17 maart is het open dag op de Fonkeling (peuterwerk-school-BSO). Ouders met kinderen die nog niet bij ons op school zitten zijn tussen 8...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/open-dag-17-maartx/

Actiedagen op de Fonkeling

Op 30 en 31 januari voeren de leerkrachten van de Fonkeling actie, omdat verbetering van het onderwijs voor de lange termijn nog steeds niet gerealiseerd is...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/actiedagen-op-de-fonkeling/

Ballenvanger

Sinds deze week hebben we een ballenvanger achter het voetbalveld. We hopen hiermee te voorkomen dat de bal op de weg komt, zodat dat de kinderen kunnen genieten van veel fijne en veilige voetbaluren op het schoolplein!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ballenvanger/

Help! Besmettingsgevaar!

In het ziekenhuis van Unit 1 brak vorige week dinsdag een epidemie uit. Al onze knuffelpatiënten zaten vol mysterieuze gekleurde stippen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/help-besmettingsgevaar/

Programmeermaterialen worden volop ingezet!

Vorige week zijn de programmeermaterialen, tijdens de actiedagen, uitgezocht en bekeken door de leerkrachten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/programmeermaterialen-worden-volop-ingezet/

Gastles Liliane Fonds

Unit 2 en 3 hebben deze week een gastles gekregen vanuit het Lilianefonds. We kregen uitleg over het leven van kinderen met een handicap in Afrika...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gastles-liliane-fonds/

Programmeren in unit 2 en 3

De kinderen van unit 2 en 3 zijn volop aan het werk met de programmeermaterialen. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden met de materialen en leren deze aan elkaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/programmeren-in-unit-2-en-3/

Ontdekken en ervaren in unit 1

Drijven, zinken, kijken, voelen, ruiken, samen spelen en leren...we hebben het allemaal onderzocht en mogen ervaren in de zandbak...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ontdekken-en-ervaren-in-unit-1/

Voorleeswedstrijd unit 3

Vandaag heeft Nina van Loon onze school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd van de gemeente Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/voorleeswedstrijd/

Unit 3 verzorgt miniles voor unit 2

Binnen het thema 'Zorgen voor jezelf en de omgeving'  zijn de kinderen van unit 3 een miniles gaan voorbereiden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-verzorgt-miniles-voor-unit-2/

Carnaval op de Fonkeling

De laatste vrijdag voor de vakantie (vrijdag 21 februari) vieren we op de Fonkeling Carnaval. We gaan met z'n alles hossen en springen bij de Stapperij...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/carnaval-op-de-fonkeling/

Unit 2 brengt bezoek aan Zorgboerderij Het Scheiend

De kinderen van  unit 2 hebben de afgelopen weken een bezoek mogen  brengen aan Zorgboerderij Het Scheiend...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-2-brengt-bezoek-aan-zorgboerderij-het-scheiend/

Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV)

Op woensdag 19 februari zijn verschillende juffen en onze conciërge weer op de jaarlijkse herhalingscursus voor BedrijfsHulpVerlening (BHV) geweest...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/herhalingscursus-bedrijfshulpverlening-bhv/

EHBO examen unit 3

Vandaag hebben de kinderen van unit 3 het EHBO examen gehaald. De afgelopen weken is er veel geoefend...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ehbo-examen-unit-3/

Open dag 17 maart

Op dinsdag 17 maart is het open dag op de Fonkeling (peuterwerk-school-BSO). Ouders met kinderen die nog niet bij ons op school zitten, zijn tussen 08...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/open-dag/

Open dag gaat niet door

Bij de Fonkeling krijgt iedereen de ruimte te ontdekken wie hij of zij is. Door onderwijs te geven op basis van succeservaringen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leren leerlingen wat ze zelf willen bereiken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/open-dag-gaat-niet-door/

Onderwijs op afstand

Het is voor de juffen en meesters een bijzondere week om op school te zijn en geen kinderen te horen of te zien in onze school...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/onderwijs-op-afstand/

Complimenten!

Wat worden wij vrolijk van al deze plaatjes! We zien dat er thuis hard gewerkt wordt, complimenten aan de kinderen en de ‘thuisleerkrachten’...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/complimenten/

Work-out unit 3

De kinderen van de Fonkeling krijgen ook actieve opdrachten om thuis uit te voeren. Unit 3 moest een work out doen met wc-rollen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/work-out-unit-3/

Hulp bij de 'opvang'

Kinderen waarvan de ouders in de vitale sector werken komen af en toe naar school, zodat de ouders naar het werk kunnen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/hulp-bij-de-opvang/

Kaarten voor ouderen in Oirschot

Deze week deden onze burgemeester Judith Keijzers en jeugdburgemeester Jip de oproep om kaarten en tekeningen te maken voor ouderen in de gemeente Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kaarten-voor-ouderen-uit-oirschot/

Post voor de peuters

Alle peuters van ons speelleerplein hebben post ontvangen. Juf Cindy heeft bij al deze kinderen een brief in de brievenbus gedaan...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/post-voor-de-peuters/

Wij missen jullie!

De juffen en meesters missen jullie, de kinderen van de Fonkeling, enorm. Het is niet zo gezellig in de school zonder jullie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wij-missen-jullie/

Rekenchallenge in unit 2

Deze week hebben de kinderen in unit 2 meegedaan aan de weegchallenge. Ze hebben geprobeerd om met verschillende materialen zo dicht mogelijk  bij de 1kg te komen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rekenchallange-in-unit-2/

Leesproblemen/dyslexie (informatie rondom Corona-maatregelen)

Nu de scholen gesloten zijn in verband met de maatregelen rondom het Corona-virus, is het belangrijk om leerlingen met leesproblemen en dyslexie goed te blijven ondersteunen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/leesproblemendyslexie-informatie-rondom-corona-maatregelen/

Filmpje voor alle kinderen van de Fonkeling

Al drie weken zijn er geen kinderen in het gebouw, zijn de gangen verlaten en de kluisjes leeg. Geen peuters, geen leerlingen, lege units...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/filmpje-voor-alle-kinderen-van-de-fonkeling/

Op meetsafari met unit 2

Afgelopen week zijn de kinderen uit unit 2 op meetsafari gegaan in de tuin. De kinderen hebben van grote en kleine voorwerpen gemeten wat de lengte, de breedte en de hoogte hiervan is...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/meetsafari/

Hele fijne meivakantie!

Wij wensen jullie een hele fijne meivakantie. Er is door kinderen, ouders en het team van de Fonkeling enorm hard gewerkt de afgelopen periode...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/hele-fijne-meivakantie/

Opstart onderwijs

De voorbereidingen voor het heropenen van de school zijn in volle gang. We vinden het fijn dat we de kinderen volgende week weer kunnen ontvangen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/opstart-onderwijs/

Trots!

Deze week zijn we weer gestart met het geven van onderwijs op school naast het onderwijs op afstand. We willen onze dank uitspreken naar de kinderen, hun ouders en alle andere "wegbrengers" en "ophalers"...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/trots/

Weer allemaal naar school

Tijdens de persconferentie van 19 mei kregen we te horen, dat we hoogstwaarschijnlijk, 8 juni weer allemaal naar school mogen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/weer-allemaal-naar-school/

Thema unit 2

De kinderen van unit 2 zijn tijdens thematisch werken bezig geweest met het maken van typisch Nederlandse objecten van (technisch) lego...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-unit-2/

meneer Yanick is geslaagd!

Dinsdag heeft meneer Yanick zijn afstudeeronderzoek gepresenteerd aan zijn opleiding en aan het team van de Fonkeling...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/meneer-yanick-is-geslaagd/

Zomerse dag in unit 1

In unit 1 spelen de kinderen deze week lekker met water. Ze maken zandkastelen, graven tunnels in de zandbak...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/zomerse-dag-in-unit-1/

Pretorkest op de Fonkeling

Afgelopen woensdag, 3 juni, heeft het Pretorkest de cursus op de Fonkeling afgesloten. Alle kinderen hebben een diploma gekregen en bijna iedereen heeft zich opgegeven voor een proefles op een instrument...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/pretorkest-op-de-fonkeling/

Pauzesport op de Fonkeling

De afgelopen weken hebben de kinderen van de Fonkeling extra mogen genieten van pauzesport van Do IT Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/pauzesport-op-de-fonkeling/

Dankjewel lieve kinderen en ouders

Yes! Iedereen is weer op school. Vanmorgen is het team ontzettend verrast met een heerlijke taart namens alle kinderen en hun ouders...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/dankjewel-lieve-kinderen-en-ouders/

Escaperoom voor topografie

Groep 6/7/8 hebben voor topografie een escape room opgelost. De kinderen moesten een locatie zoeken in Nederland (groep 6) of in Europa (unit 3) waar diamanten verstopt lagen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/escaperoom-voor-topografie/

Wijziging lestijden

Momenteel is het zo dat de kinderen (met uitzondering van de kleuters) tussen de middag een kwartier tijd hebben om te lunchen, om vervolgens een half uur buiten te gaan spelen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wijziging-lestijden/

Gastlessen dans

Afgelopen vrijdag en vandaag heeft 'Friz' voor de groepen 2 tot en met 8 danslessen verzorgd. De kinderen hebben heerlijk bewogen op muziek en verschillende danspassen aangeleerd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gastlessen-dans/

Thema unit 2

Unit 2 heeft deze week een natuurgebied gemaakt! Ieder groepje moest informatie zoeken over één provincie in Nederland...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-unit-2x/

Eerste steen gelegd voor nieuwe gymzaal

Op 18 juni heeft Levy de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe gymzaal. Alle kinderen waren daar, op gepaste afstand, bij aanwezig...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/eerste-steen-gelegd-voor-nieuwe-gymzaal/

Appelbomen cadeau van de Gemeente Oirschot

Vandaag hebben onderwijs en opvang twee appelbomen gekregen van de gemeente Oirschot. Deze zijn door de kinderen in de binnentuin geplant...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/appelbomen-cadeau-van-de-gemeente-oirschot/

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kindcentrumontwikkeling-doe-je-samen/

Nieuw protocol opstart onderwijs

Vanaf 1 juli geldt het nieuwe protocol  voor volledig openen basisonderwijs. Het protocol is uitgangspunt bij alles wat we doen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nieuw-protocol-opstart-onderwijs/

Oirschot heeft een nieuwe jeugdburgemeester

Gisterenavond maakte burgemeester Judith Keijzers-Verschelling de nieuwe jeugdburgemeester 2020/2021 bekend...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/oirschot-heeft-een-nieuwe-jeugdburgemeester/

Schaaktoernooi

De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 6 schaaklessen gehad op school. Als afsltuiting van deze lessen hebben alle kinderen uit groep 6 mee gedaan met het jaarlijkse schaaktoernooi van de Fonkeling...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schaaktoernooi/

Kom jij ook naar de BSO in de zomervakantie?

In de zomervakantie gaat de BSO natuurlijk gewoon door. De medewerkers van Korein hebben een hartstikke leuk vakantieprogramma gemaakt voor kinderen van alle leeftijden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kom-jij-ook-naar-de-bso-in-de-zomervakantie/

Afscheidsmusical groep 8

De laatste weken van het schooljaar heeft groep 8 hard gewerkt om een knallende afscheidmusical neer te zetten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/afscheidsmusical-groep-8/

De laatste schooldag

Vrijdag 10 juli hebben we met alle kinderen van de Fonkeling een spelletjescircuit gedaan in en rondom de school...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/de-laatste-schooldag/

Vakantie

Het team van de Fonkeling wenst iedereen een hele fijne zomervakantie! Geniet er enorm van en we zien elkaar graag weer op 24 augustus...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vakantie/

Start schooljaar 2020-2021

Na een rustige start in de eigen unit en een welkomstwoord van juf Clasien en juf Janneke zijn alle kinderen van de Fonkeling zojuist over de rode loper gegaan...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/start-schooljaar-2020-2021/

Theaterworkshops op de Fonkeling

Droom jij ervan om op een podium te staan? Maak kennis met theater en fantaseer erop los! Door middel van verschillende spellen en fantasie vormen komen meerdere vormen van theater aan bod...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/theaterworkshops-op-de-fonkeling/

Ook de peuters zijn weer begonnen!

Afgelopen week zijn ook de peuters weer gestart. Zij spelen tijdens het peuterwerk mee met de kinderen van unit 1...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ook-de-peuters-zijn-weer-begonnen/

Gouden weken

We zijn het schooljaar, in alle units, actief gestart met activiteiten die te maken hebben met groepsvorming en samenwerking...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gouden-weken/

Jeugdburgemeester gemeente Oirschot

Vandaag heeft burgemeester Judith Keijzers-Verschelling en de jeugdburgemeester 2019/2020 Jip onze nieuwe jeugdburgemeester Bram Gerritsen officieel geïnstalleerd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/jeugdburgemeester-gemeente-oirschot/

Goede start!

De kleuters hebben al fijne eerste weken gehad. Van knikkerbanen bouwen tot namen kleien en van samenwerken tot lekker kliederen met scheerschuim...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/goede-start/

Thema 'wonen en werken' in Unit 1

Vorige week is het nieuwe thema 'wonen en werken' in unit 1 geopend met een wandeling door de wijk rond de school...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/themawonenenwerkenunit1/

Unit 3 is op kamp

Unit 3 is dinsdag vertrokken naar de kamplocatie in Bladel. Dinsdag zijn na de fietstocht hutten gebouwd en werd de avond afgesloten met een gezellig kampvuur...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-is-op-kamp/

Nationale buitenlesdag

Dinsdag 22 september was het de Nationale Buitenlesdag. Unit 2 heeft daarom lekker mogen lezen op het schoolplein! Lekker in het herfstzonnetje lezen in je favoriete boek...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nationale-buitenlesdag/

Workshop musical en theater

Op de dinsdagen verzorgt Korein de workshop Musical en Theater op ons speelleerplein. Leuk dat veel kinderen zich hebben opgegeven...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/workshop-musical-en-theater/

Unit 3 op schoolkamp

Afgelopen week zijn de kinderen van unit 3 op schoolkamp geweest naar Bladel. Zij hebben daar genoten van verschillende spellen en de gezelligheid met elkaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-op-schoolkamp/

Rondleiding voor nieuwe leerlingen

Wordt uw kind dit jaar drie jaar, dan kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool. Het kiezen van een school is een belangrijk moment...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rondleiding-voor-nieuwe-leerlingen-/

Ludieke dag - Kinderboekenweek 2020!

De Kinderboekenweek 2020 is geopend met de Ludieke Dag! De kinderboekenweek heeft ieder jaar een nieuw thema...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ludiekedag2020/

Unit 3 in 'Chillkleren' naar school

De afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan het sociaal emotioneel leren. Een onderdeel hiervan is het rad van beloningen in unit 3...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-in-chillkleren-naar-school/

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen

Elke dag staan onze leerkrachten klaar voor alle kinderen op de Fonkeling. Dat vinden ze maar heel gewoon...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/van-gelukkige-leraren-leer-je-de-mooiste-dingen/

Een echte schilder in unit 1!

Wij hebben geleerd wat een schilder allemaal doet (en dat is meer dan alleen schilderen), wat je allemaal moet doen voordat je kunt gaan schilderen en zelf ervaren hoe het is om schilder te zijn...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/eenechteschilderinunit1/

De voorleesfinale

Tijdens de kinderboekenweek zijn we in unit 3 begonnen met de nationale voorleeswedstrijd. Vorige week hebben 9 kinderen meegedaan aan de voorronde...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/de-voorleesfinale/

Kinderboekenweek unit 2

De afgelopen twee weken zijn we terug de tijd in gegaan met unit 2. Dit jaar stond namelijk de Kinderboekenweek in het teken van "En toen"...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kinderboekenweek-unit-2/

Unit 1 maakt een huis

Wat staat er in de keuken? Wat kun je allemaal vinden in de woonkamer? Ons mooie grote huis is helemaal compleet! Groep 1, 2 en 3 hebben fijn samengewerkt om aan zo'n prachtig huis samen te maken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-maakt-een-huis/

Unit 2 schrijft met school in Breda

De kinderen uit groep 5 en 6 hebben voor het thema wonen en werken een brief geschreven naar kinderen van de Islamitische basisschool in Breda...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-2-schrijft-met-school-in-breda/

Een creatieve middag met pompoenen in Unit 3

De hele week hebben de pompoenen in onze unit gestaan. Vandaag mochten de kinderen van groep 7 en 8 ze dan eindelijk gaan uithollen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/creatieve-middag-met-pompoenen-in-unit-3/

Rekenlab 'Wie begint, wint'

Deze week is unit 3 gestart met het rekenlab. Dit keer staat het in teken van spelletjes. Tijdens deze week leren de kinderen dat er verschillende soorten spellen zijn...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rekenlab-wie-begint-wint/

Bewegend leren gr. 3 t/m 6

Bewegend leren! De kinderen uit groep 3 hebben vandaag met spelling buiten het 'rendictee' gedaan. Unit 2 heeft een rekenspeurtocht gehad...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bewegend-leren-gr-3-tm-6/

Bouwtekeningen in unit 1

In unit 1 wordt deze week het thema 'wonen en werken' afgesloten. Tijdens een van onze laatste themamiddagen binnen dit thema zijn wij aan de slag gegaan met bouwtekeningen: ontwerpen, tekenen en nabouwen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bouwtekeningeninunit1/

Een Kabouterdorp in Unit 1

Welkom in ons Kabouterdorp! Sinds maandag 10 november woont er een gezellige kabouterfamilie in unit 1...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kabouterdorpunit/

MediaMasters

Tijdens de week van de mediawijsheid hebben de kinderen van unit 3 het spel MediaMasters gespeeld. Zij strijden in deze game om de titel 'Meest mediawijze klas van Nederland'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/mediamasters/

Inpakpapier ontwerpen

Met de groepen 4 en 5 hebben we gekeken naar verschillende soorten sinterklaasinpakpapier. We hebben gekeken naar motieven en patronen en zijn daarna zelf aan de slag gegaan om inpakpapier te ontwerpen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/inpakpapier-ontwerpen/

Unit 3 duikt de geschiedenis in

De komende weken duiken we met unit 3 de geschiedenis in van de Romeinen. De kinderen krijgen geschiedenislessen en daarbij een aantal opdrachten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-duikt-de-geschiedenis-in/

Rommelpieten op de Fonkeling

Jeetje.. Dat was schrikken. De rommelpieten zijn weer op school geweest! Gelukkig kunnen de kinderen van de Fonkeling heel goed opruimen en waren alle units in een mum van tijd opgeruimd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rommelpieten-op-de-fonkeling/

Sinterklaasliedjes zingen met opa Ton

Wat hebben unit 1 en 2 vandaag een gezellige middag gehad! Opa Ton kwam vandaag zingen en bracht zijn gitaar mee...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sinterklaasliedjes-zingen-met-opa-ton/

Surprise op school

Ook dit jaar gaan we het Sinterklaasfeest weer vieren met een gezellige surprise in de klas. Vandaag zijn alle prachtige, creatieve knutselwerken al in de aula gezet...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/surprise-op-school/

2 hulppietjes spelen harp

In groep 5 hebben we genoten van twee pietjes die sinterklaasliedjes op de harp hebben gespeeld. Knap gedaan Noor en Neeltje!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/2-hulppietjes-spelen-harp/

Sinterklaasviering

Vol verwachting klopt ons hart...  Het was vandaag een dag gevuld met lekkere pepernoten, gezellige spelletjes en mooie suprises!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sinterklaasviering2020/

Pepernoten bakken

De peuters, groep 1-2, groep 3 en groep 4 bakken pepernoten. We hebben samen gekeken wat voor ingedriënten wij nodig hebben en hoe pepernoten gemaakt worden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/pepernotenbakken2020/

Unit 2 bedenkt nieuwe titels voor Sinterklaasboeken

Samen lezen in een sinterklaasboek! In unit 2 hebben de kinderen vandaag in een groepje een boek over Sinterklaas goed gelezen en bekeken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-2-bedenkt-nieuwe-titels-voor-sinterklaasboeken/

Fantastisch Sinterklaasfeest op de Fonkeling

Vol verwachting klopte vanmorgen ons hart, want Sinterklaas vieren was dit jaar toch wel een beetje apart...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fantastisch-sinterklaasfeest-op-de-fonkelingx/

Versiergroep bedankt

De kerstbomen staan, de slingers hangen en de lampjes branden. Dankzij de versiergroep ziet onze school er weer prachtig uit...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/versiergroep-bedankt/

Kerstprogramma BSO

Tijdens de kerstvakantie hoef je je niet te vervelen! De BSO van de Fonkeling organiseert elke dag superleuke activiteiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerstprogramma-bso/

Bewegend tafelsommen oefenen

De kinderen uit groep 5 hebben op het schoolplein naar tafelsommen gezocht en daarbij hebben ze de antwoorden in de kerstboom geschreven...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bewegend-tafels-leren/

Kerstviering 2020

Gisteren hoorden we van onze premier dat de scholen vanaf morgen weer gaan sluiten. Ondanks het onverwachte nieuws hebben we er samen met de kinderen een fijne kerstviering van gemaakt om zo het bijzondere jaar fysiek met elkaar af te sluiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerstviering-2020/

Fijne feestdagen

De afgelopen tijd zijn de kinderen van de Fonkeling bezig geweest met het maken van leuke kerstwensen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fijne-feestdagen/

Gelukkig nieuwjaar!

Het team van de Fonkeling wenst iedereen een heel mooi nieuw jaar! We hopen dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten op ons speelleerplein...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gelukkig-xx/

Ren je rot de thuiseditie!

Ook door de kinderen van unit 3 wordt er thuis hard gewerkt aan de taken van de week. Ter ontspanning hebben we vandaag een spelletje ‘Ren je rot’ gedaan met de hele groep...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ren-je-rot-de-thuiseditiex/

Sportieve juffen

Juf Marijke en juf Marit hebben maandag een (flinke) ronde door Spoordonk gefietst om alle kinderen uit groep 1-2 een gelukkig nieuwjaar te wensen én te voorzien van de materialen die bij de weekplanning horen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sportieve-juffen/

Optische illusies van unit 3

Naast spelling, rekenen en taal krijgen de kinderen ook creatieve opdrachten voor thuis. Deze week was de opdracht: maak een foto van een optische illusie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/optische-illusies/

Unit 2 werkt thuis

De eerste week van het thuiswerken zit er weer op! Er is door alle kinderen hard gewerkt. Naast taal, rekenen, lezen en spelling is er door de kinderen van unit 2 geknutseld, getekend, bewogen en we zijn gestart met het nieuwe thema 'weer en klimaat'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-2-werkt-thuis/

Unit 1 werkt thuis

Wat zijn wij trots op ál onze knappe kleuters! Er wordt thuis ontzettend hard gewerkt. Jullie knutselen, rijmen, meten, vouwen, tellen en spelen er op los! En wat een geluk dat wij jullie 's ochtends tijdens de online kringen toch weer gezellig zien tijdens verschillende activiteiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-werkt-thuis/

Letterfeest in groep 3

De kanjers van groep 3 hebben alle letters geleerd. Reden voor een mini-feestje! En dat kan ook heel goed thuis...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/letterfeest-in-groep-3/

Harde werkers in unit 1

Wat boffen wij met onze harde werkers uit groep 1-2! De enveloppen met materialen die de kinderen iedere maandag thuis krijgen, vinden wij vaak weer terug in onze brievenbus met mooie knutsels en werkjes...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/harde-werkers-in-unit-1/

Het digitale museum - unit 3

Ook veel musea zijn er in deze tijd helaas gesloten. Om toch een kijkje te kunnen nemen, heeft het Rijksmuseum in Amsterdam veel schilderijen online staan om te bekijken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/het-digitale-museum-unit-3/

Kinderen uit unit 2 maken een kettingreactie

Unit 2 had deze week de opdracht om een kettingreactie te maken. Er kwamen hele leuke en originele kettingreacties voorbij!  Een filmpje is te zien op onze facebookpagina; via deze link  #techniekonderwijs

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kinderen-uit-unit-2-maken-een-kettingreactie/

Peuternieuws

Juf Lindy heeft vorige week een rondje Spoordonk gedaan om alle peuters die niet naar de noodopvang (kunnen) komen een pakketje te bezorgen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuternieuws/

Petje af!

Wat een enorme inzet en veerkracht tonen onze kinderen en hun ouders. We vinden het fijn hoe de kinderen, en de (groot)ouders, werken aan schoolse taken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/petje-af/

Peuternieuws

Juf Lindy heeft nog wat leuke foto’s ontvangen van de peuters die thuis aan de slag zijn gegaan, wat een kunstwerken! Ze is heel trots op alle peuters en kan niet wachten om ze volgende week weer te zien! 

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuternieuws2/

Nieuwsmail met belangrijke informatie

Maandag 8 februari gaan we weer beginnen met het geven van onderwijs op school. Het hele team heeft ontzettend veel zin om de kinderen weer te zien...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nieuwsmail-met-belangrijke-informatie/

Voor al onze KANJERS

Voor alle KANJERS van de Fonkeling een kleine traktatie vanmorgen. We zijn enorm trots op alle kinderen en blij dat ze weer op school zijn! Vanmorgen zijn we goed gestart, het is weer even wennen nu we elkaar weer zien na zo'n lange tijd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/voor-al-onze-kanjers/

Peuters weer goed gestart!

Wat fijn om weer bij peuterwerk te zijn! Eindelijk kunnen we weer samen met al onze vriendjes spelen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-vieren-carnaval/

Sneeuwpret

Wat is het heerlijk buiten. De kinderen en de juffen genieten volop van de sneeuw. Er wordt op sleetjes gegleden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sneeuwpret/

Toch nog carnaval op de Fonkeling!

Vandaag toch nog een beetje carnaval op de Fonkeling! Modeshows, bingo met echte carnavalskrakers, knustelen voor het mooiste huis van Olliedonk en ondertussen genoten een heerlijke snoepzak van de Olliedonkers...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/toch-nog-carnaval-op-de-fonkeling/

Valentijnsdag

In de vakantie was het Valentijnsdag! ❤️ Dé dag waarop we nog eens extra lief zijn voor elkaar. Groep 1-2 heeft daarom een heel lief liedje geleerd: voor jullie allemaal! Luister maar eens goed naar het filmpje...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/valentijnsdag/

Rondleiding nieuwe kinderen en hun ouders

De deuren van ons speelleerplein staan altijd open voor kinderen en hun ouders. Wanneer kinderen twee jaar zijn, (bijna) vier jaar worden of op een andere school zitten en geïnteresseerd zijn in ons peuterwerk en/of onderwijs zijn zij van harte welkom voor een rondleiding...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rondleiding-nieuwe-kinderen-en-hun-ouders/

Thema groei en leven

Alle groepen en de peuters zijn deze week gestart met het nieuwe thema 'groei en leven'. Binnen dit thema gaan we aan de slag met planten en dieren!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-groei-en-leven/

Tuincentrum in unit 1

Er wordt hard gewerkt in het tuincentrum van groep 1-2! Plantjes moeten verpot worden en water krijgen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/tuincentrum-in-unit-1/

Thema groei en leven in unit 3

De afgelopen weken hebben de kinderen van unit 3 kennislessen gehad over de groei van planten en dieren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-groei-en-leven-in-unit-3/

Peuternieuws

Ook bij de peuters werd er deze week hard gewerkt in ons tuincentrum! We hebben het boekje “Anna en haar groentetuintje” gelezen, met potgrond gespeeld en zelfs échte zaadjes geplant...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuternieuws4/

Creatief met bloemen

Tijdens een creatieve middag hebben de kinderen van unit 3 mooie bloemschilderingen gemaakt. Ze kregen de keuze uit verschillende materialen en technieken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/creatief-met-bloemen/

Peuters en het thema groei en leven

De peuters zorgen goed voor onze plantjes en geven ze op tijd een beetje water. Ook hebben we vandaag verschillende groentes geproefd, hmm dat was smullen!  #speelleerpleindefonkeling #peuterwerk #groenevingers #themagroeienleven

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-en-het-thema-groei-en-leven/

Spoordonk Sport is geopend

Spoordonk Sport is geopend! Maandag 15 maart mochten de kinderen uit groep 6 van Speelleerplein de Fonkeling de nieuwe sportzaal Spoordonk Sport openen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/spoordonk-sport-is-geopend/

Lentekriebels unit 3

De hele Fonkeling is deze week begonnen met de week van de lentekriebels. In unit 3 hebben we het onder andere over de puberteit...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/lentekriebels-unit-3/

Lentekriebels in unit 1

Waar woont een baby voordat hij of zij geboren wordt? Waar zit het neusje? En wat eet de baby dan? Al deze vragen werden gesteld door de leerlingen van groep 1-2...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/lentekriebels-in-unit-1/

Bloemen voor de juffen

Juf Clasien en juf Janneke werden vanmorgen verrast met een prachtig boeket. Juul en Eloise hadden dit speciaal voor hen gemaakt in het tuincentrum van unit 1...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bloemen-voor-de-juffen/

Legomasters van unit 2

Wat ze op tv kunnen, dat kunnen wij ook! Tijdens de technieklessen hebben de kinderen van unit 2 dieren gemaakt van Lego, groep 6 zelfs bewegende dieren door gebruik te maken van een motortje...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/legomasters-van-unit-2/

Verkeersbordenspel

Het verkeersexamen komt steeds dichterbij.. Volgende week mogen de kinderen van groep 7 en 8 op theorie-examen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/verkeersbordenspel/

Buitensport

Wat fijn dat we met dit weer lekker buiten kunnen gaan sporten op de velden van de Spoordonkse Boys. 

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/buitensport/

Unit 1 krijgt bezoek van vakmannen

Wat hebben wij veel geleerd van échte vakmannen! Vorige week donderdag zijn wij met groep 1-2 gaan kijken hoe de papa van Maud straten maakt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-krijgt-bezoek-van-vakmannen/

Op bezoek bij de lammetjes

De groepen 3 en 5 mochten vandaag op bezoek bij de lammetjes! Dankjewel Ties en Aline voor de gastvrijheid! #themagroeienleven #lerenindeomgeving #betrokkenheid #open

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/op-bezoek-bij-de-lammetjes/

Dierentuin van unit 2

Helaas mogen de meeste dierentuinen nog niet open, toch hebben de kinderen van unit 2 een heuse dierentuin gemaakt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/dierentuin-van-unit-2/

Groep 3 zaait, oogst en proeft

Als je onderzoekt hoe plantjes het beste kunnen groeien... Dan is dit een logische, volgende stap: Proeven wat je hebt gekweekt! #speelleerpleindefonkeling #themagroeienleven #kiemgroenten #waterlichtenvoeding #groep3

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep-3-zaait-oogst-en-proeft/

Peuters in de moestuin

De peuters zorgen niet alleen voor ons moestuintje maar ook de plantjes buiten moeten water krijgen. Van al dat harde werk krijgen we wel dorst dus zetten we ons eigen kopje thee! #speelleerpleindefonkeling #peuterwerk #themagroeienleven #zelfredzaamheid

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-in-de-moestuin/

Fonkeling in de brochure 'conceptscholen - elkaar stimuleren tot leren' van de PO-raad

We zijn er heel trots op dat wij uitgekozen zijn om een bijdrage te mogen én kunnen leveren aan de brochure conceptscholen - elkaar stimuleren tot leren van de PO-raad...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fonkeling-in-de-brochure-conceptscholen-elkaar-stimuleren-tot-leren-van-de-po-raad/

Kleuters op bezoek bij Lekker'nei

Bij het Paasfeest horen eieren! Maar.. waar komen deze eieren vandaan? Vandaag is groep 1-2 op bezoek geweest bij Lekker'nei De juffen hebben eitjes gekocht bij de automaat en Ingrid heeft ons de kippen en machines laten zien...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kleuters-op-bezoek-bij-lekkernei/

Paasontbijt

Een broodje, een croissantje, een ei én iets lekkers erbij! Van een paasontbijtje wordt iedereen blij!  Vanmorgen kreeg de hele school een lekker ontbijtje namens de ouderraad...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/paasontbijt/

Peuters naar markt

De peuters zijn vanochtend op uitstapje gegaan naar de markt in Oirschot om een kijkje te nemen bij de bloemenkraam...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-naar-markt/

Sneeuwpret

Hihi! Wat bijzonder toch! Sneeuwpret in april! Vanochtend nog snel even lekker gespeeld in de sneeuw...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sneeuwpret3/

Peuters naar de lammetjes

De peuters zijn vandaag nog een keer op pad gegaan. We mochten gaan kijken bij de schapen en lammetjes en ook nog helpen met flesje geven...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-naar-de-lammetjes/

Groep 6 gaat solderen

Groep 6 is vandaag begonnen met solderen. Wat we gaan maken, dat blijft nog even een verrassing (voor de moeders )...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep-6-gaat-solderen/

Thema groei en leven in unit 1

Thema groei en leven Dan bof je als klas wel als er een echte hovenier/boswachter komt vertellen over zijn beroep! En intussen komen er steeds meer wandelende takken uit hun eitje...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-groei-en-leven-in-unit-1/

Work in progress

Wat wordt er hard gewerkt op de Fonkeling rondom het thema groei en leven. De kinderen van unit 3 zijn de afgelopen weken druk bezig met het maken van een voedselketen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/work-in-progress/

BSO weer open voor alle kinderen!

De BSO is weer open voor alle kinderen! Fijn dat iedereen ook buiten schooltijd weer bij ons kan komen spelen en ontdekken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bso-weer-open-voor-alle-kinderen-/

Kijk, zoek en... vind!

Kijk, zoek en... vind! Onlangs zijn onze boeken vernieuwd en hebben de kinderen een eigen leesboek uitgezocht...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kijk-zoek-en-vind/

Unit 1 beleeft de lente

Unit 1 beleeft de lente! Wat is het bijzonder om even een kijkje te nemen in het nestje van verschillende vogels...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-beleeft-de-lente/

BSO tijdens de meivakantie

Volgende week begint de meivakantie! De BSO is uiteraard (behalve op donderdag 13 mei vanwege Hemelvaartsdag) gewoon geopend...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bso-tijdens-de-meivakantie/

Blote-voeten-pad

“Hé, dat kriebelt aan mijn voetjes” Als afsluiting van het thema Groei en leven hebben de peuters vandaag een blote-voeten-pad bewandeld...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/blote-voeten-pad/

Tentoonstelling Groei en Leven

De afgelopen weken hebben de kinderen van unit 3 ontzettend hard gewerkt aan het ontwikkelen van voedselketens...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/tentoonstelling-groei-en-leven/

Extra hulp voor de klas

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/extra-hulp-voor-de-klas/

Gymmen in de nieuwe gymzaal

Wanneer het zonnetje ☀️ schijnt mogen we buiten gymmen op de velden van de Spoordonkse Boys. Deze week was het helaas wat minder lekker weer...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nieuwe-gymzaal/

Peuternieuws

Hieperdepiep hoeraaa, feest bij de peuters! Ook zijn we deze week begonnen met ons nieuwe thema “Ridders en kastelen”...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuternieuwsx/

Sport en Speldag

Vandaag hebben de groepen 6, 7 en 8 genoten van een heerlijke sport en speldag. We hebben er op de Fonkeling een sportieve dag van gemaakt met allerlei verschillende onderdelen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sport-en-speldag/

Fietsexamen

Vandaag hebben de kinderen van unit 3 het praktijk examen gefietst. Na een aantal keer oefenen, mochten ze het nu dan echt gaan laten zien...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fietsexamen/

Verjaardagendag

Hoeraaa! Vandaag hebben we de verjaardagen van alle juffen gevierd. Samen met de kinderen hebben we genoten van de verjaardagendag...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/verjaardagendag/

Groep 8 escaperoom

Vandaag hebben de kinderen van groep 8 een escapespel gedaan. Zij hebben geprobeerd de Nederlandse Nikki vooruit te helpen om een klimaatneutrale wereldreis te maken op een zeilboot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep-8-escaperoom/

unit 1 maakt een gracht

Een gracht voor ons kasteel! Wat boffen we toch met deze heerlijke temperatuur. Dinsdag hebben de kleuters volop geëxperimenteerd met water en zand...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-maakt-een-gracht/

Thema Middeleeuwen

Wist je dat.. We op de Fonkeling bezig zijn met het thema Middeleeuwen. De klassen zijn helemaal in sfeer van deze tijd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-middeleeuwen/

Banden plakken in unit 3

Vorige week hebben de kinderen van unit 3 het fietsdiploma behaald. Deze week krijgen ze nog een snelcursus banden plakken van Jan de techniekman...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/banden-plakken-in-unit-3/

Groep 5 en 6 aan slag met naald en draad

Groep 5 en 6 hebben vandaag een middeleeuwse outfit gemaakt! Aan de slag met garen, naald, draad en zelfs met een echt naaimachine! Daar kan geen enkel kledingmerk aan tippen!  #themamiddeleeuwen #samenwerken #ontwerpendleren

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep-5-en-6-aan-slag-met-naald-en-draad/

Waterpret op de BSO

Met dit warme weer maken we er verkoelende middagen van vol waterpret bij ons op de BSO! 💦 #speelleerpleindefonkeling #buitenschoolseopvang #waterpret

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/waterpret-op-de-bso/

Atletiekles groep 8

De kinderen van groep 8 hebben vandaag een sportieve dag gehad. Zij waren uitgenodigd om bij de atletiekbaan kennis te maken met verspringen, speerwerpen en hoogspringen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/atletiekles-groep-8/

Wist je dat.....

Wist je dat....  We in iedere unit aandacht besteden aan techniek?  Zo leren we verschillende technieken die passen bij de thema's Bekijk het filmpje hier: https://fb...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wist-je-dat/

Kunst bij de peuters

Hocus pocus met wat franje, rood en geel wordt samen oranje. Hocus pocus met een zoen, blauw en geel wordt samen groen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kunst-bij-de-peuters/

Middeleeuwse spelletjes

Deze week sluiten we in unit 3 het thema Middeleeuwen af met een spelletjesmiddag. De kinderen hebben zelf een educatief spel gemaakt, helemaal in de stijl van het thema...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/middeleeuwse-spelletjes/

Wist je dat...

Wist je dat... We op de fonkeling aan het werk zijn met het thema kunst. In alle groepen wordt er gewerkt aan verschillende kunstenaars en stijlen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wist-je-dat-kunst/

Coming Soon.. Expeditie Beachclub

COMING SOON... Volgende week mogen de kinderen van groep 8 dan eindelijk de eindmusical op gaan voeren voor kinderen en ouders in de  Kerk...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/coming-soon-expeditie-beachclub/

Clasien en Janneke geslaagd!

Maandag 12 juli zijn Clasien en Janneke beide geslaagd voor de opleiding Toekomstbewust Schoolleider van OMJS De opleiding heeft twee jaar geduurd en stond in het teken van toekomstbewust leiderschap: leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/clasien-en-janneke-geslaagd/

Kunstwandeling groot succes!

Dit weekend wandelden heel veel kinderen (met familie) de kunstwandeling door Spoordonk. Onderweg vertelden zij over de kunstwerken die ze gemaakt hebben in verschillende kunststijlen en geïnspireerd door verschillende kunstenaars...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kunstwandeling/

Wist je dat.....

Wist je dat.... We ieder schooljaar een schaak- en knikkertoernooi hebben op de Fonkeling. Alle deelnemers hebben goed hun best gedaan...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wist-je-datc/

Bedankt en een fijne vakantie!

Wij willen alle kinderen, ouders en het team bedanken voor dit fijne schooljaar.  Samen hebben wij de ballen hoog gehouden!  Een hele fijne vakantie!☀️⛱ Bekijk voor onze vakantiewens dit filmpje...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bedankt-en-een-fijne-vakantie/

Afscheid groep 8

Het zit er op voor onze groep 8! De afgelopen weken, misschien wel maanden hebben ze keihard geoefend om een fantastische musical 'Expeditie Beachclub' neer te zetten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/afscheid-groep-8/

Klaar voor een frisse start!

Het team van de Fonkeling hoopt dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad. We hebben weer zin in een frisse start en hopen iedereen maandag weer te zien!

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/klaar-voor-een-frisse-start/

Hé verkeer wij zijn er weer!

Hé verkeer wij zijn er weer! De scholen zijn begonnen. Zoals jullie misschien al gezien hebben, zijn er mooie borden geplaatst aan de Spoordonkseweg...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/de-scholen-zijn-weer-begonnen/

Een fijne start: schoolafspraken

Tijdens de Gouden Weken krijgen de leerlingen de ruimte om na een lange vakantie weer te wennen aan elkaar en aan de nieuwe leerkracht(en)...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoolafspraken/

De Blazersklas in groep 6

Ieder schooljaar verzorgt juf Claudy de 'Blazersklas' in groep 6. Deze week was het dan eindelijk zo ver: de instrumenten werden uitgedeeld...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/blazersklasgroep6/

Versoepeling coronaregels in het onderwijs

Vanaf 25 september versoepelen de corona-maatregelen in Nederland, zo ook in het onderwijs. Zo hoeft onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand te houden als ze immuun zijn en hoeft bij een besmetting in een groep niet de hele groep in quarantaine...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/versoepeling-coronaregels-in-het-onderwijs/

Peuters ook weer gestart!

Niet alleen de peuters zijn terug van vakantie maar ook ons vriendje Puk is weer terug. We hebben samen gespeeld, geknuffeld en bijgekletst...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuters-ook-weer-gestart/

Opening thema familie unit 1

Vandaag hebben we het thema familie geopend met de kleinzoon van juffrouw Marijke op bezoek! Samen met de kinderen van unit 1 hebben we gesproken over opa’s, oma’s, neefjes, nichtjes etc...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/opening-thema-familie-unit-1/

Vertrouwenspersoon in de groep

Deze week heeft onze vertrouwenspersoon, juf Lieke, een rondje gemaakt door de hele school. In alle groepen heeft zij verteld over haar taak en hoe en wanneer kinderen haar kunnen bereiken voor advies...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vertrouwenspersoon-in-de-groep/

Thema familie bij de peuters

Ook de peuters zijn al druk bezig met het thema “Een grote familie” en we starten met dit ben ik...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-familie-bij-de-peuters/

Unit 3 is op kamp!

Unit 3 is vertrokken naar de Bergerhoeve in Bergeijk. Zij gaan daar deze week allerlei leuke activiteiten doen tijdens het kamp...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-is-op-kampccc/

Unit 2 leert over het boedhisme

Unit 2 kreeg deze week een erg interessante gastles van Wanda van Zen Centrum Eindhoven. In de unit werken we aan muurkranten over de verschillende wereldreligies...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-2-leert-over-het-boedhisme/

SKOBOS inspiratiedag

Maandag 4 oktober was het team van de Fonkeling met alle Skobos - collega's in Hoogeloon voor de inspiratiedag...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/skobos-inspiratiedagx/

Dag van de leraar

5 oktober is het 'de dag van de leraar'. Trots op ons team, zij werken elke dag samen aan kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/dag-van-de-leraar/

Ludieke dag

Op 6 oktober start de kinderboekenweek met het thema "worden wat je wil". Daarom staat onze ludieke dag in het teken van beroepen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ludieke-dag/

Razende reporters van de ludieke dag

De kinderen hebben woensdag 6 oktober kennis gemaakt met allerlei beroepen tijdens de ludieke dag. Deze dag stond namelijk in het teken van 'worden wat je wil!'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/razende-reporters-van-de-ludieke-dag/

Vacature leerkracht unit 1 (wtf 1,0)

Wij willen kinderen onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Kom jij ons daarbij helpen?  Per 1 november 2021 zijn we op zoek naar een leerkracht (wtf 1,0) voor unit 1 (groep 1, 2 en 3)...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vacature-leexrkracht-unit-1-wtf-10/

Social media

Aan de slag met social media met hulp van LOUC communicatie. Samen nadenken over onze doelgroep(en) en passende content...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/social-media/

BHV-training

Safety first!  Branden blussen, aanleggen van verbanden en een theoriegedeelte. Een aantal leerkrachten zijn weer helemaal op de hoogte na de jaarlijkse BHV-training van 13 oktober...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bhv-training/

Finale voorleeswedstrijd

De voorleeswedstrijd was weer een groot succes. Er waren veel voorleeskandidaten met uiteindelijk vier finalisten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/finale-voorleeswedstrijd/

Vacature leerkracht unit 1 (wtf 0,4 - 0,6)

Wil jij jouw talenten inzetten om kinderen te laten stralen? Onderwijs écht samen vormgeven? Werken in een open en fijn team? Onze vacature voor unit 1 (groep 1, 2, 3) is dan wellicht iets voor jou...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-unit-1/

Conductrice in unit 1

Daar was ineens een echte conductrice op bezoek in unit 1, leuk! De kinderen hebben al hun vragen kunnen stellen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/conductrice-in-unit-1/

Griezelen in unit 2

Griezelig, maar vooral héél creatief!  Deze middag was het al een beetje “Halloween” in unit 2...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/griezelen-in-unit-2/

Fijne herfstvakantie!

HERFSTVAKANTIE Maak er wat leuks van met elkaar en we zien jullie graag maandag 1 november weer op school! Onze BSO is gewoon geopend, we wensen jullie veel plezier met alle herfst-activiteiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fijne-herfstvakantie/

MediaMasters Unit 3

Deze week spelen de kinderen van unit 3 het online spel MediaMasters. Een spannende game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/mediamasters-unit-3/

Brabants Vekeersveiligheidslabel

Onze school heeft al jaren het BVL-label. Met het label aan de muur laat de school zien dat het werkt aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en oyderbetrokkenheid...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/brabants-vekeersveiligheidslabel/

Wist je dat... dansen

WIST JE DAT........... We op de Fonkeling ook graag gebruik maken van de kwaliteiten in de omgeving...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wist-je-dat-dansen/

Afscheid meneer Rien

Vandaag hebben we afscheid genomen van meneer Rien. Hij gaat na 15 jaar conciërge te zijn geweest op de Fonkeling met pensioen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/afscheid-meneer-rien/

Van start met schoolfruit!

Deze week zijn wij gestart met het EU-Schoolfruit programma van Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/van-start-met-schoolfruit/

Rots en water

De kinderen van groep 7 krijgen deze periode Rots en Water-training. Deze wordt gegeven door professionals van de LEVgroep...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rots-en-water/

Pieten logeren op school

Op verzoek van Sinterklaas logeren er pieten in de school. Woensdagochtend konden de leerlingen zien dat er pieten in de klassen waren geweest...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/pieten-logeren-op-school/

Unit 1 bedenkt een oplossing voor Ozosnel

O jee... Ozosnel kan niet meer naar het volgende dak! Gelukkig bedenken de kinderen van unit 1 een oplossing om ze te helpen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-bedenkt-een-oplossing-voor-ozosnel/

Onderzoekende leren in unit 2

𝗨𝗻𝗶𝘁 𝟮 𝗲𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘂𝘇𝗲𝗻𝗺𝘆𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 Hoog in de bomen hangen álle pakjes van de Sint...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/onderzoekende-leren-in-unit-1/

Surprises

𝑽𝒐𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒘𝒂𝒄𝒉𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒌𝒍𝒐𝒑𝒕 𝒐𝒏𝒔 𝒉𝒂𝒓𝒕… ❤️🎁 De prachtige surprises van groep 5 tot en met groep 8 hebben een paar dagen staan pronken op de tafels in onze aula...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/surprises/

Sinterklaas op de Fonkeling

𝗘𝗻 𝘄𝗲 𝘇𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 …. …...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sinterklaas-op-de-fonkeling/

Voorlichting door Halt

𝗕𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗛𝗮𝗹𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗹𝘁.. De kinderen van unit 3 zijn helemaal op de hoogte gebracht van alle regels rondom het gebruik van vuurwerk...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/voorlichting-door-halt/

Hoi peuter(ouder), kom je een kijkje nemen?

𝗞𝗼𝗺 𝗷𝗲 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗷𝗲 𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻? Wordt je kind dit jaar 3 jaar, dan mag je je kind aanmelden bij een basisschool...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kom-je-een-kijkje-nemen/

Kerstviering

Wat fijn dat we vrijdag 17 december, in onze eigen units, nog zo’n fijne dag gehad hebben om elkaar alvast een fijne kerst te wensen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerstviering/

Afscheid juf Susan

Op 22 december hebben we afscheid genomen van juf Susan. Zij heeft het afgelopen jaar als onderwijsassistent invulling gegeven aan de subsidie 'Extra handen in de klas'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/afscheid-juf-susan/

Vakantie!

Na een week voorbereiden, overleggen en poetsen is de school weer spik en span, liggen de plannen klaar en kunnen we maandag 10 januari weer goed beginnen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vakantie6/

Gelukkig nieuwjaar!

Het hele team van de Fonkeling wenst jullie alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat het een jaar mag worden waarin we in goede gezondheid de kinderen van ons speelleerplein laten ontwikkelen door hen te laten spelen en leren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gelukkig-nieuwjaarx/

Op naar weer een mooi jaar...

Vandaag zijn we in alle units weer ontzettend blij om elkaar te zien! We zijn fijn gestart en er weer klaar voor om er samen een leerzaam jaar van te maken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nieuwjaar/

Vacature zij-instromer

Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer/

Zilveren weken

De weken na een vakantie staan bij ons extra in het teken van groepsvorming. Samenwerken, elkaar (beter) leren kennen, complimenten geven, een ander aanspreken, je bewust worden van je eigen gedrag en dat allemaal in een positieve sfeer...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/zilveren-weken/

Smoothies maken

Unit 1 en de peuters hebben smoothies gemaakt. Tijdens ons thema leren we over voedsel en hoe belangrijk fruit is...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/smoothies-maken/

Tekenen in unit 3

De kinderen uit unit 3 hebben prachtige sneeuwpoppen getekend. Ze mochten kiezen uit het vogel of het kikkerperspectief...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/tekenen-in-unit-3/

Het beloningsrad in unit 3

𝐇𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐫𝐚𝐝 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐭 𝟑 🎡 De sfeer in unit 3 is top! En dat was reden voor iets fijns samen: er werd aan het beloningsrad gedraaid...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/het-beloningsrad-in-unit-3/

Beebots

🤖🐝 𝗕𝗲𝗲 𝗯𝗼𝘁𝘀 🐝🤖 De leerlingen uit unit 1 werken dagelijks met de bee bots...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/beebots/

Positief roddelen

  Tijdens de Zilveren Weken is er weer veel aandacht voor groepsvormende activiteiten. In unit 2 hebben we “positief geroddeld” over onze unit...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/positief-roddelen/

Peuternieuws

𝐓𝐡𝐞𝐦𝐚 ‘𝐒𝐦𝐚𝐤𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐞𝐭𝐞𝐧’ De peuters zijn weer druk aan het kokkerellen in ons restaurant en maken een kunstwerk met verf en een vork...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuternieuwsxx/

Broodjes bakken in unit 1

De kinderen van unit 1 hebben donderdag 3 februari zelf broodjes gemaakt en gebakken boven het vuur. Ze voelden zichzelf echte bakkers en de broodjes smaakten heerlijk!  #themarestaurant #sfeer #speelleerpleindefonkeling

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/broodjes-bakken-in-unit-1/

Onze Karel voorleeskampioen!

Donderdag 9 februari is Karel de eerste Spoordonkse voorleeskampioen geworden tijdens de regionale voorleeswedstrijd in Oirschot...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/onze-karel-voorleeskampioen/

Letterfeest

Vorige week heeft groep 3 alle letters geleerd en daarom was het tijd voor het letterfeest! Voordat de letterdiploma’s werden uitgereikt, moesten de letterpetten worden getekend, de letterspeurtocht goed worden uitgevoerd en alle namen moesten met letterkoekjes neer worden gelegd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/letterfeest/

Valentijnsdag

Vandaag strooien we extra liefde door de school, voor alle kinderen en het team van de Fonkeling. Kinderen benoemen mooie eigenschappen van elkaar of sturen een lieve kaart...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/valentijnsdagx/

Spoordonk schoon!

Misschien heb je ons deze week wel zien lopen in deze oranje hesjes én met knijper in de hand! Na een interessante gastles over zwerfafval zijn de kinderen van unit 2 en 3 Spoordonk in gegaan...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/spoordonk-schoon/

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? Wij gaan graag in gesprek met jou, beantwoorden al je vragen en vertellen je hoe leuk en uitdagend het is om bij ons stage te lopen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bezoek-ons-op-de-online-banenmarkt-van-hogeschool-de-kempel/

Wist je dat...

WIST JE DAT ? Unit 2 een auto op wind-energie heeft ontworpen? Bekijk hier het filmpje! Van het verkennen van het idee, tot het uitvoeren van plannen, evalueren én vieren dat het lukt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wist-je-datxx/

Afsluiting thema energie

MAD SCIENCE Vandaag is het thema “Energie” op een passende manier afgesloten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/afsluiting-thema-energie/

Tekendictee

𝕋𝕖𝕜𝕖𝕟𝕕𝕚𝕔𝕥𝕖𝕖 Groep 3 heeft deze week een tekendictee gemaakt. Welke opdracht denk jij dat de kinderen gekregen hebben?

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/tekendictee/

Rots en water

De training is deze week afgerond met het doorslaan van een plankje, met daarop een leerdoel. Met makkelijke zelfverdedigingsoefeningen en spelletjes zijn we aan de slag gegaan...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/rots-en-waterxx/

Schoolontwikkeling

Vandaag was juf Liesbeth, bestuur Skobos, op de Fonkeling om te praten over de schoolontwikkeling. Naast dat ze een uurtje mee heeft gedraaid in unit 3, gesproken met juf Clasien, juf Miriam en juf Janneke en met Edith, opvangmanager Korein, mochten Liz en Zyva het leerlingportfolio presenteren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoolontwikkeling/

Vier punten waardoor je bij de Fonkeling gaat stralen!

Speelleerplein de Fonkeling is een gezellig kindcentrum in de gemeente Oirschot. Niet voor niets dragen wij deze naam...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/-/

De dag starten op jouw manier

Net als volwassenen hebben ook kinderen een ochtendritueel. De één staat direct in de startblokken, terwijl de ander nét even meer tijd nodig heeft om te ontwaken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/de-dag-starten-op-jouw-manier/

Leer zelf de juiste keuze te maken

Keuzevrijheid vinden wij op Speelleerplein de Fonkeling een heel belangrijk goed. Binnen de vrijheid die een kind aankan, leren wij het al op jonge leeftijd zélf keuzes te maken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/leer-zelf-de-juiste-keuze-te-maken/

Nog geen 4 jaar en tóch al starten in groep 1

Het klinkt wat gek, maar toch kan het op Speelleerplein de Fonkeling in Oirschot. Binnen ons speelleerplein werken we groepsoverstijgend en dat begint al bij peuterwerk...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/nog-geen-4-jaar-en-tch-al-starten-in-groep-1/

Juf Lisa en Moos

Unit 1 en unit 3 hebben samen een cadeautje gemaakt voor juf Lisa en haar zoontje Moos. Het resultaat van deze leuke samenwerking was een grote tak die vol hing met blauwe en zilveren fonkelende sterren

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/juf-lisa-en-moos/

Meerdere leerkrachten betrokken bij het kind

Ons team is heel hecht en goed op elkaar ingespeeld. Ons onderwijssysteem is opgedeeld in drie units, waardoor groepen bij elkaar in grotere ruimtes zitten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/meerdere-leerkrachten-betrokken-bij-het-kind/

Lentekriebels

Deze week is de week van de “Lentekriebels”. Tijdens Lentekriebels staan wij, door de hele school, stil bij onderwerpen zoals vriendschap, verliefd zijn en ook het ontstaan van baby’s...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/lentekriebels/

Ouderbetrokkenheid

Gisteravond waren er (eindelijk) weer volop ouders in de school. Eerst voor de evaluatieavond over de training Rots en Water van groep 7...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ouderbetrokkenheid/

Mengen in unit 1

Eerst maakten de kinderen van unit 1 in de kring drankjes voor in de apotheek. Door te mengen kregen zij heel veel verschillende kleuren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/mengen-in-unit-1/

Schoolbezoek

Regelmatig weten teams van andere scholen ons te vinden voor een schoolbezoek. Zij zijn geïnteresseerd in ons onderwijsconcept en laten zich graag inspireren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoolbezoek/

Leesplan

Leerlingen unit 2 en unit 3 volgen het leesplan. Dit is een plan waarin leesbevordering centraal staat...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/leesplan/

Wintermusical groep 6

De ouders van de kinderen van groep 6 straalden donderdag van oor tot oor bij het zien van de uitgestelde wintermusical...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wintermusical-groep-6/

Deze fiets is oké!

Maandag 4 april kwamen de leerlingen met de fiets naar school. Samen met de verkeersouders en juffen hebben zij de fietsen gecontroleerd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/deze-fiets-is-ok/

Alpe d'HuZes in Spoordonk

Trots zijn wij op onze leerlingen. Peuters t/m unit 3 fietsten en liepen 1 april meerdere malen de Spoordonkse Alpe d'HuZes op en af! Wat waren ze gemotiveerd om zich in te zetten en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankerbestrijding...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/alpe-dhuzes-in-spoordonk/

de Fonkeling op Omroep Brabant TV

We genieten na van een fantastische dag 12 april. Waarop we hebben laten zien hoe we samen in actie zijn gekomen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/de-fonkeling-op-omroep-brabant-tv/

Funkey hockey

20 april was het na twee jaar eindelijk weer tijd voor funky hockey. Het was een leuke ochtend en wat hebben we veel hockeytalenten in unit 1! In de middag hebben we nog genoten van een lekkere picknick in het speelbos...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/funkey-hockey/

Koningsdag

Vrijdag voor de vakantie kleurden Speelleerplein de Fonkeling oranje voor Koningsdag! Fiets versieren, gymmen, kronen knutselen en lekker lunchen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/koningsdag/

Peuterwerk: openingstijden verruimd én VVE-locatie

De openingstijden van peuterwerk hebben we verruimd. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen voortaan op dinsdag- en vrijdagochtend van 08...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuterwerk-openingstijden-verruimd-n-vve-indicatie/

EHBO examen

De leerlingen uit unit 3 hebben 12 mei laten zien dat zij eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ehbo-examen/

Wat zit er in dat ei?

Wat een verrassing.. Er lagen plots eieren in unit 1 en 2. We waren heel erg benieuwd wat er uit die eieren zou komen, maar deze dino’s hadden we niet verwacht!Groep 1, 2, 3 en 4 gaan de komende weken aan de slag binnen het nieuwe thema.

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wat-zit-er-in-dat-ei/

Zelf ontdekken

Wat gebeurt er als je zwiert met een danslint? Kijken naar elkaar, uitproberen, nadoen, voordoen, aanpassen en opnieuw zwieren...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/zelf-ontdekken/

Fossielen

De kinderen van unit 1 hebben als echte patheologen dino fossielen onderzocht.

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fossielen/

Postduif

Binnen 't thema oorlog en vrede hebben de kinderen van unit 3 kennis gemaakt met 4 postduiven. Vroeger werden postduiven ingezet voor de communicatie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/postduif/

Ontspannen tijdens de pauze

Wij vinden het belangrijk dat de pauze een moment van ontspanning is. Daarom proberen we steeds vaker verschillende activiteiten aan te bieden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ontspannen-tijdens-de-pauze/

Muziekoriëntatie

Groep 5 heeft woensdag 1 juni een inspirerende ochtend gehad. Zij mochten kennis maken met heel veel verschillende instrumenten door ze te zien, te horen én te bespelen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/muziekorintatie/

Bezoek Kamp Vught

Met veel aandacht wordt er de afgelopen tijd geluisterd naar de vele verhalen van WOII. Daarnaast stonden de kinderen van unit 3 stil bij het Nationaal Monument Kamp Vught...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bezoek-kamp-vught/

Een feestje op de Fonkeling

Vandaag hebben we samen met de juffen en meesters de verjaardagen gevierd. Met z'n allen naar de Heilige Eik om daar de bosspelletjes te doen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/een-feestje-op-de-fonkeling/

Groep 5 en 6 naar Amsterdam!

Deze week gingen groep 5 en 6, met de trein, naar Amsterdam. We hebben nu in het écht gezien waar we op school al weken over leren: de grachtenpanden, het Scheepvaartmuseum met verhalen over de VOC en handel en de stad Amsterdam.

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/groep56amsterdam/

Ontruimingsoefening

Dat was onverwacht... dinsdag ging plots het brandalarm af. Binnen 3 minuten stonden alle kinderen en teamleden veilig op het grasveld...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ontruimingsoefening/

Modderdag

Blote voeten, oude kleren aan en gaan.. De peuters en de kinderen van Unit 1 hebben zich vandaag uit kunnen leven in ons modderbad en zaten van top tot teen onder de modder...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/modderdag/

Vacature leerkracht groep 8

Wij willen kinderen onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Kom jij ons daarbij helpen? Per 1 oktober 2022 zijn we op zoek naar een leerkracht (wtf 1,0) voor groep 8 (unit 3)...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-groep-8/

Knikkertoernooi

Vanmiddag is het eindelijk zover.. De finale van het jaarlijkse knikkertoernooi op de Fonkeling! Een leuk evenement met alle kinderen, van groep 1 t/m 8...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/knikkertoernooi/

Bosdag

Wat hebben we genoten van deze fijne dag!In het bos van "de Pierenberg" hebben we heerlijk gegraven, geklommen, gebouwd en gesjouwd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bosdag/

Unit 1 en 2 op schoolreis

14 juli zijn alle kinderen van unit 1 en unit 2 op schoolreis geweest.Unit 1 heeft heerlijk gespeeld in “Het Gouden Woud”...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-1-en-2-op-schoolreis/

Schaaktoernooi

Naast het knikkertoernooi was ook het jaarlijks terugkerende schaaktoernooi weer een groot succes! Na een programma gevolgd te hebben in groep 6 kunnen alle kinderen van groep 6 t/m 8 schaken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schaaktoernooixx/

Schoon Spoordonks water

Tijdens het thema "Land en Water" in unit 2 hebben we zelf water gefilterd. De kinderen hebben met een plastic fles, watten, zand en steentjes een eigen filter-systeem gemaakt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoon-spoordonks-water/

Wie steelt de show?!

Dat is onze groep 8! Net een geweldig optreden gegeven aan de kinderen. Wat een talent op het podium! Vanavond mogen ze nog een laatste keer stralen voor de papa’s en mama’s...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/wie-steelt-de-show/

SKOBOS bestaat 25 jaar!

Het schooljaar 2022-2023 wordt een bijzonder jaar voor ons, want SKOBOS bestaat 25 jaar. SKOBOS is de stichting die verantwoordelijk is voor het primair onderwijs op vijf kindcentra in de gemeente Oirschot en De Fonkeling is er daar één van...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/skobos-bestaat-25-jaar3/

SKOBOS jubileumontbijt

DInsdag 6 september werden we door SKOBOS getrakteerd op een heerlijk 25-jarig-jubileumontbijt...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/skobos-jubileumontbijt/

Back to school!

We zijn weer begonnen en wat fijn om alle ouders en kinderen weer te zien! De komende weken staan in het teken van 'De Gouden weken'...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/back-to-school/

Peuterwerk

Onze peuters zijn gelukkig ook weer terug van vakantie, wat hebben we ze gemist! Bij peuterwerk oefenen we om steeds een beetje zelfstandiger te worden, helpen we elkaar en spelen we samen in Unit 1...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/peuterwerk/

Schoolbibliotheek

Alle juffen en meesters hebben samen een prachtige bieb gecreëerd in de aula. Een fijne plek waar kinderen kunnen lezen en boeken kunnen uitzoeken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/schoolbibliotheek/

Gouden weken

Tijdens de eerste weken van ons schooljaar staat, in alle units, “de Gouden Weken” centraal. Door middel van spelletjes en samenwerkingsvormen ontmoeten we elkaar, zorgen we voor een fijne sfeer in de groep en leren we elkaar weer beter kennen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gouden-wekenx/

Informatieavonden

Wij willen iedereen bedanken die bij de informatie avonden is geweest. Fijn dat wij jullie allemaal weer hebben ontmoet...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/informatieavonden/

Unit 3 op kamp

Weer of geen weer, de kinderen van groep 7 en 8 genieten van een kamp vol leuke en sportieve activiteiten in en rondom het bos van de Ganzenhof in Bladel...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/unit-3-op-kamp/

Gi-Ga-Groen

Deze week hebben we, met de hele school, de Kinderboekenweek geopend! Vier kinderen uit unit 3 hebben ons, door middel van een toneelstukje, kennis laten maken met het thema “Gi-ga Groen”!De komende weken besteden we weer veel aandacht aan Kinderboeken: boeken die je helpen om een echte natuurheld te worden, boeken met dierenweetjes of boeken over spannende avonturen in de natuur.

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gi-ga-groen/

Bureau HALT op bezoek

Unit 3 krijgt voorlichting van bureau Halt. De kinderen zijn in gesprek gegaan over de termen tolerantie en respect en over hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/bureau-halt-op-bezoek/

Ludieke dag

Van vissen tot pompoenen uithollen.. Knutselen met herfstmateriaal óf appelmoes maken.. Het was een herfstige dag die hélemaal in teken stond van het thema: Gi-ga Groen! Tijdens de Ludieke Dag sloten we twee weken Kinderboekenweek af...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/ludieke-dag2/

Activiteitencommissie van start!

Door het afschaffen van de ouderbijdrage krijgt de ouderraad een andere invulling. Gisteravond maakten we, met een lekkere taart, de start met de Activiteiten Commissie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/activiteiten-commissie-van-start/

Op bezoek bij de burgemeester

De kinderen van groep 7 en 8 hebben deze week een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis met burgemeester Judith Keijzers-Verschelling...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/op-bezoek-bij-de-burgemeester/

Sinterklaas is in het land

En dat hebben wij op de Fonkeling al gemerkt. Vandaag hebben we een video-oproep ontvangen van behangpiet...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sinterklaas-is-in-het-land/

Natuurmuseum

Groep 5 en 6 gingen, in teken van het thema “Prehistorie”, naar het Natuurmuseum Brabant in Tilburg...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/natuurmuseum/

Naar de Romeinen

De kinderen van unit 3 hebben het Museum Romeins Halder bezocht. Een leerzaam uitstapje terug in de tijd...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/naar-de-romeinen/

Kerstmusical

De kinderen van groep 6 schitterden in de kerstmusical 'de sneeuwkoningin', die zij op mochten voeren voor ouders, opa's/oma's en de kinderen van de school in Hart van Spoordonk...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerstmusical/

het OntdekNet is geopend!

Maandag 9 januari hebben we met alle kinderen geproost op het nieuwe jaar, op fijne momenten met en voor elkaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/het-ontdeknet-is-geopend/

Thema groei en leven

Deze week openden we in de hele school het thema “Groei en Leven”.  Unit 2 kreeg een les van juf Winanda over verschillende diersoorten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-groei-en-levenx/

Verkeersdag

Dinsdag 11 april stond in teken van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen hebben in verschillende voertuigen mogen zitten en ze van dichtbij mogen bekijken...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/verkeersdag/

Koningsspelen

Op 20 april hebben we met de hele school een warming up gedaan op het nummer ZiggZagg, gegeven door FRIZ dansworkshops...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/koningsspelen/

Sportdag groep 6 en unit 3

Vrijdag 26 mei hebben alle kinderen van groep 6-7-8 uit Spoordonk en Oirschot deelgenomen aan het jaarlijkse voetbal- en basketbaltoernooi...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/sportdag-groep-6-en-unit-3/

Fonkelroute; kom je ook?

Kom gezellig kijken op 3 of 5 juli tussen 16.00 en 17.00 uur naar de kunst van de kinderen van de Fonkeling en neem je familie en vrienden mee! Aanmelden voor deze activiteit kan via Facebook en/of social schools...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/fonkelroute-kom-je-ook/

Swingend het schooljaar in!

Maandag zijn we allemaal “swingend” het nieuwe schooljaar in gegaan. Wat was dat een feest! Wat vinden wij het fijn om weer samen te zijn...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/swingend-het-schooljaar-in/

Buitenspeelbox

Tijdens de pauze zorgen we voor een gevarieerd aanbod. Zo heeft unit 3 een buitenspeelbak gemaakt met spellen...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/buitenspeelbox/

Gouden weken

De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken gebruiken we voor het neerzetten van een goede groepsvorming en fijne sfeer! We doen dit door gesprekken en verschillende activiteiten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gouden-weken3/

Op naar het theater!

Op de Fonkeling vinden we het belangrijk dat de kinderen in aanraking komen met verschillende vormen van cultuureducatie...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/op-naar-het-theater/

Hier bij mij thuis....

…valt zoveel te beleven. En zo ook tijdens onze Ludieke Dag, waarmee we de Kinderboekenweek hebben geopend!In iedere unit hebben kinderen aan zelfgekozen activiteiten deelgenomen in het thema van de Kinderboekenweek: “Bij Mij Thuis”...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/hier-bij-mij-thuis/

Filosoferen

Kinderen zijn constant en op allerlei manieren bezig met leren. Als je filosofeert met kinderen ontstaat er een open gesprek...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/filosoferen/

Naar het theater

Kinderen van de Fonkeling gaan regelmatig met de klas of de unit naar het theater. Zo bezochten we laatst het Sinterklaas Zing en Dansfeest in de Stoelendans...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/naar-het-theater/

Kerst

Samen met alle kinderen genieten we van een heerlijk kerstontbijt op de Fonkeling. We werden muzikaal ontvangen door een koor van kinderen met opa Ton op de gitaar...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/kerst/

Gelukkig nieuwjaar!

Maandag 8 januari hebben we in elke unit geproost op het nieuwe jaar. We hebben elkaar mooie dingen gewenst, uitgesproken waar we op hopen en zijn zo samen fijn gestart...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/gelukkig-nieuwjaar/

Aanmelden nieuwe leerlingen

De start op de basisschool is een belangrijk moment in het leven van een kind. Als speelleerplein willen wij ouders hier graag zo goed mogelijk in begeleiden...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/aanmelden-nieuwe-leerlingen/

Thema 'het restaurant' in unit 1

Er wordt hard gewerkt in de keuken om alle bezoekers van ons restaurant te laten genieten van de heerlijke gerechten...

https://defonkeling-skobos.nl/nieuws/thema-het-restaurant-in-unit-1/

Gevonden in agenda