De Fonkeling in beeld

Voorbereidingen voor de kerstmarkt