De Ouderraad van de Fonkeling

Omdat samenwerken werkt

De ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten activiteiten. Denk hierbij aan het schoolreisje, de fotograaf en spelletjesdagen. Voor deze activiteiten wordt van iedere ouder een vrijwillige bijdrage gevraagd. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten, of u nu een bijdrage geeft of niet. Eén keer per jaar is er een jaarvergadering. Daarin legt de ouderraad uit waaraan het geld van het afgelopen jaar is besteed.

Iedere ouder neemt voor maximaal drie jaar zitting in de ouderraad. Wilt u ook graag in de ouderraad? Wanneer er een vacature vrij komt, melden we dat in Nieuwsmail. Voor vragen en ideeën kunt u één van de leden benaderen of contact opnemen via fon.or@skobos.nl.

Ouderraad

 • Anja Hovers

  Moeder van Loris, Sen, Kino, Jerel en Rim

 • Esther Peeters

  Moeder van Bas en Guus

 • Karin Pijnenburg

  Moeder van Sam, Daan en Sjors

 • Karlijn van Kollenburg

  Moeder van Suus, Jens en Niels

 • Kelly van der Helm

  Moeder van Aron en Lauren

 • Mandy Rijnen

  Moeder van Anne, Rick en Thijs

 • Marion van de Sande

  Moeder van Dirk, Teun en Lieke

 • Monique Rijnen

  Moeder van Bindi

Hulpouders

Er zijn ook ouders die niet in de Ouderraad zitten maar wel helpen bij activiteiten op school. Bij het verwerken van foto’s bijvoorbeeld, of het versieren van het gebouw. Ook heeft iedere klas een klassenouder. Die wordt tijdens de informatieavond gekozen en assisteert de leerkracht de rest van het jaar bij organisatorische zaken.