Schooltijden op de Fonkeling

Weten wanneer je er bent

De Fonkeling heeft een continurooster en een 5-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen, van unit 1 tot en met unit 3, gaan elke dag van 08:30 tot 14:15 naar school. Tijdens de pauze en de lunch blijven de kinderen dus op school. Zo blijven de leerlingen in een constante, pedagogische situatie die hen rust en regelmaat biedt.