Kennismaking en aanmelding bij de Fonkeling

Hoe leren op de Fonkeling begint

Als ouder van een nieuwe leerling wordt u via media benaderd voor het aanmelden van uw kind op school. Voordat u uw kind inschrijft bij de Fonkeling kunt u een afspraak maken voor een bezoek. Dan krijgt u een rondleiding en informatie. Wij vinden het belangrijk dat u een kijkje komt nemen wanneer de school in bedrijf is, op een normale dag. Zo krijgt u de juiste indruk.

In samenwerking met Korein wordt ook peuterwerk verzorgd. Heeft u interesse? Meld u zich ook dan aan voor een rondleiding!

Nieuwe ouders kunnen zich opgeven door telefonisch contact op te nemen met de school (0499-550324) of via defonkeling@skobos.nl .

WELKOM!

Heeft u de keuze voor onze school gemaakt? Dan kunt u uw kind met een inschrijfformulier aanmelden. Dat kan op elk moment, maar bij nieuwe ouders gebeurt dat meestal na de rondleiding die we standaard in maart geven. Ouders die al een kind op onze school hebben en een tweede of derde kind in willen schrijven, halen vaak op school een inschrijfformulier op. Het inschrijfformulier kunt u ook hieronder vinden. Wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is, is er een overdracht tussen het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en de school. De leerkracht neemt daarna contact met u op om afspraken te maken voor een aantal proefdagen en de eerste, echte schooldag.

Bent u met het gezin verhuisd en daarom op zoek naar een nieuwe school voor uw kind of kinderen? In dat geval kunt u uw kind op elk willekeurig tijdstip aanmelden. Neem contact op met de directeur, hij geeft u een rondleiding en een inschrijfformulier. Na de aanmelding volgt er een gesprek met de leerkracht. Daarin kunt u vragen stellen en proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kind en zijn of haar onderwijsbehoefte.